آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره آموزش فیزیک کوانتوم دانشگاه Cornell

دسته بندی ها: دانشگاه کرنل

دوره-آموزش-فیزیک-کوانتوم-دانشگاه-cornell

مکانیک کوانتومی شاخه‌ای بنیادی از فیزیک نظری است که با پدیده‌های فیزیکی در مقیاس میکروسکوپی سرو کار دارد. دراین مقیاس، کُنِش‌های فیزیکی در حد و اندازه‌های ثابت پلانک هستند. بنیادی ترین تفاوت مکانیک کوانتومی با مکانیک کلاسیک در قلمرو کوانتومی است که به ذرات در اندازه‌های اتمی و زیراتمی می‌پردازد. مکانیک کوانتومی بنیادی‌تر از مکانیک نیوتنی و الکترومغناطیس کلاسیک است، زیرا در مقیاس‌های اتمی و زیراتمی که این نظریه‌ها با شکست مواجه می‌شوند، می‌تواند با دقت زیادی بسیاری از پدیده‌ها را توصیف کند. مکانیک کوانتومی به همراه نسبیت عام پایه‌های فیزیک جدید را تشکیل می‌دهند.

دوره آموزش فیزیک کوانتوم دانشگاه Cornell را برای شما آماده کرده ایم.

مدرس این دوره پروفسور Hans Bethe فیزیک دان سرشناس آمریکایی - آلمانی می باشد.

سرفصل های دوره:

  • مقدمه جهان مکانیک
  • تئوری Hans Quantum نسبتا ساده: قسمت 1
  • تئوری Hans Quantum نسبتا ساده: قسمت 2
  • تئوری Hans Quantum نسبتا ساده: قسمت 3
  • دیدگاه شخصی و تاریخی از Hans
  • و...

عنوان دوره: Cornell University Quantum Physics Made Relatively Simpleتوضیحات:

The Mechanical Universe: Introduction
David L. Goodstein
00:02:07
Hans Quantum Theory Made Relatively Simple: Part 1
Hans Bethe
00:49:18
Hans Quantum Theory Made Relatively Simple: Part 2
Hans Bethe
00:42:36
Hans Quantum Theory Made Relatively Simple: Part 3
Hans Bethe
00:49:22
 Personal and Historical Perspectives of Hans Intro
Edwin Salpeter
00:12:19
Personal and Historical Perspectives of Hans Outro
Edwin Salpeter
00:20:25

حجم فایل: 320MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Cornell University Quantum Physics Made Relatively Simple

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس