Clean_Coders_Series

یکی از مهمترین اصول برنامه نویسی، کدنویسی تمیز و استاندارد است.یک کد استاندارد کدی است که اگر تحویل یک برنامه نویس دیگر بدهید به سادگی بتواند آن را تحلیل کند و عملیات رفع باگ و بروزرسانی را انجام دهد.

به درخواست یکی از دوستان دوره آموزشی وب سایت Clean Coders را برای شما آماده کرده ایم.

این مجموعه در 21 خرداد 1395 بروزرسانی شده است

قسمت های 1 تا 18 در اردیبهشت 1393 منتشر شده و در تاریخ 21 خرداد 1395 قسمت های 19 تا 30 این دوره را برای شما آپلود کردیم.

تا کنون 41 قسمت از این مجموعه منتشر شده است که با حجم 42 گیگابایت می توانید آن ها را دانلود نمایید.

این دوره آموزشی به بحث در خصوص جنبه های مختلف کدنویسی تمیز و هر آنچه یک برنامه نویسی حرفه ای باید بداند پرداخته است.

مباحث مهم مطرح شده در این دوره آموزشی:

 • قسمت 1: کد تمیز
 • قسمت 2: نام گذاری صحیح
 • قسمت 3 : تعریف صحیح توابع
 • قسمت 4 : ساختار توابع
 • قسمت 5 : فرم
 • قسمت 6 : TDD قسمت اول
 • قسمت 7 : معماری
 • قسمت 8 : مبانی SOLID Foundations
 • قسمت 9 : اصول Single Responsibility
 • قسمت 10 : اصل Open-Closed
 • قسمت 11 : اصل Liskov Substitution
 • قسمت 12 : اصل Interface Segregation
 • قسمت 13 : اصل Dependency Inversion
 • قسمت 14 : مطالعه در مورد SOLID
 • قسمت 15 : کامپوننت های SOLID
 • قسمت 16 : Component Cohesion
 • قسمت 17 : Component Coupling
 • قسمت 18 :Component Case Study
 • قسمت 19 :Advanced TDD
 • قسمت 20 :Clean Tests
 • قسمت 21 :Test Design
 • قسمت 22 :Test Process
 • قسمت 23 :Mocking
 • قسمت 24 : Transformation Priority Premise
 • قسمت 25 :Design Patterns
 • قسمت 26 :Factories
 • قسمت 27 :Strategy and Template Method Patterns
 • قسمت 28 :Finite State Machines and The State Pattern
 • قسمت 29 :SMC Parser
 • قسمت 30 :SMC Generator

دانلود این دوره آموزشی را برای برنامه نویسان حرفه ای توصیه می کنیم.

لیست سرفصل های دوره آموزشی:

Course Outline

Episode 01 – Clean Code
Episode 02 – Names++
Episode 03 – Functions
Episode 04 – Function Structure
Episode 05 – Form
Episode 06 – TDD – Part 1
Episode 06 – TDD – Part 2
Episode 07 – Architecture
Episode 08 – SOLID Foundations
Episode 09 – The Single Responsibility Principle
Episode 10 – The Open-Closed Principle
Episode 11 – The Liskov Substitution Principle
Episode 12 – The Interface Segregation Principle
Episode 13 – The Dependency Inversion Principle
Episode 14 – SOLID Case Study
Episode 15 – SOLID Components
Episode 16 – Component Cohesion
Episode 17 – Component Coupling
Clean Coders 19 - Advanced TDD 
Clean Coders 20 - Clean Tests 
Clean Coders 21 - Test Design 
Clean Coders 22 - Test Process 
Clean Coders 23 - Mocking
Clean Coders 24 - Transformation Priority Premise 
Clean Coders 25 - Design Patterns
Clean Coders 26 - Factories 
Clean Coders 27 - Strategy and Template Method Patterns
Clean Coders 28 - Finite State Machines and The State Pattern
Clean Coders 29 - SMC Parser
Clean Coders 30 - SMC Generator 

حجم فایل:41GB

این مجموعه در 21 خرداد 1395 بروزرسانی شده است