آموزش پیشنهادی فرادرس

مقدمه ای بر طراحی ارائه

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

مقدمه-ای-بر-طراحی-ارائه

در این آموزش تصویری با نحوه طراحی یک ارائه استاندارد و حرفه ای (Presentation Design)آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight می باشد.

سرفصل های دوره:

 • اصول طراحی های بزرگ
 • کار با تصاویر
 • جستجو برای عکسهای با کیفیت بالا
 • کیفیت تصاویر
 • کار با فونت و انواع فونت ها
 • فونت های بدون دندانه
 • نسخه ی نمایشی: ترکیب و مطابقت فونت های مختلف
 • کار با رنگهاو نمودارها
 • روانشناسی رنگ ها
 • ترکیب رنگ
 • نسخه ی نمایشی: نرم افزار Adobe Kuler
 • کار با نمودارها
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Introduction to Presentation Design سطح: مقدماتی مدت زمان:1 ساعت و 6 دقیقه نویسنده: Boris Hristov

توضیحات:

Presentation design has always been important. The ten principles you will learn in this course will help you go to the next level in your presentations and deliver better experiences for your attendees and audiences.
Design matters; it always did! What's more, it matters in everything and that remains true even for our presentations. Your slide deck can be "The Thing" that will make you stand out from the other speakers. In this course, you will learn the top 10 fundamental principles of good presentation design and how you can apply them for each and every presentation you deliver. The course is intended not only for people who are just starting their adventures in public speaking, but also for presenters and trainers who already have experience in delivering presentations. Design is hard though, really hard. So get ready for the challenge, and let's all - together - learn how to teach and deliver our message in the most simplistic way possible.

Introduction to Presentation Design 3:10 Introduction 1:48 The Principles of Great Design 1:21 Going Analog First 4:48 Introduction to Go Analog First 1:51 How to Approach a Presentation 2:29 Summary 0:28 Restraint and Simplicity 11:43 Introduction to Restraint and Simplicity 0:46 Restraint 1:48 Demo: Restraint 2:50 Simplicity 1:28 Demo: Simplicity 4:01 Summary 0:48 Images 15:04 Introduction to Images 0:53 Images Nowadays 3:51 Demo: Searching for HD Photos 2:19 Demo: Finding HD Photos 1:33 Demo: High Quality Screenshots 2:35 Creative Commons 0:57 Demo: Creative Commons 2:02 Summary 0:50 Fonts 7:51 Introduction to Fonts 0:35 Fonts and Types of Fonts 1:39 Serif Fonts 1:01 Sans Serif Fonts 0:51 Font Families 1:14 Demo: Mix and Match Different Fonts 1:48 Summary 0:40 Colors, Charts and Bars 13:04 Introduction to Colors and Charts 0:35 Colors and Psychology 2:55 Color Combinations 1:49 Demo: Adobe Kuler 2:14 Charts and Diagrams 0:36 Diagrams: Which One - When? 4:10 Summary 0:42 The 3 Where Principles 8:12 The 3 Where Principles 0:40 Room to Breathe 2:14 Where Is the Center? 2:06 Design Is Everywhere 1:55 Summary 1:14 Summary 2:23 Final Words 2:23

حجم فایل: 244MB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Introduction to Presentation Design

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس