آیا از مطالعه ی آموزش های طولانی پایتون خسته شده اید؟

در این صورت، در این آموزش تصویری، با 10 نکته کلیدی آشنا می شوید تا در تسریع برنامه نویسی پایتون به شما کمک کند. به همین منظور، در این آموزش یک لیست از 10 نکته مورد نیاز به اشتراک گذاشته است. دلیل ایجاد این آموزش، محبوبیت روزافزون پایتون به عنوان یک زبان برنامه نویسی است که به شما امکان می دهد سریعتر کار کنید.

این 10 نکته عبارت اند از:

  • Dictionaries for performance
  • __slots__
  • merge dicts
  • Yield and generator method
  • Lambda expressions
  • Adding iteration to custom types
  • Expressions and Comprehension
  • (Json backand forth (files and web services
  • (slicing (collections and databases
  • Recursion and Yield