این آموزش ویدئویی از روی کتاب Learn Python 3 the Hard Way درست شده است. می توانید آموزش دوره و کتاب را هم زمان استفاده کنید.

سرفصل ها:

 • راه اندازی (لینوکس)
 • راه اندازی (macOS)
 • راه اندازی (ویندوز)
 • اولین برنامه خوب (لینوکس)
 • اولین برنامه خوب (macOS)
 • اولین برنامه خوب (ویندوز)
 • نظرات و کاراکتر های Pound
 • اعداد و ریاضی
 • متغیرها و نام ها
 • متغیرهای و چاپ
 • رشته ها و متن
 • Printing و چاپ
 • Parameters، Unpacking، متغیرها
 • Prompting و Passing
 • خواندن فایل ها
 • خواندن و نوشتن فایل ها
 • نام، متغیر، کد، توابع
 • توابع و متغیرها
 • توابع و فایل ها
 • رشته ها، بایت ها، و رمزگذاری کاراکتر
 • Boolean
 • What If
 • Else و If
 • Loops و Lists
 • While Loops
 • دسترسی به عناصر لیست ها
 • شاخه ها و توابع
 • طراحی و اشکال زدایی
 • Symbol
 • دیکشنری ها
 • ماژول ها، کلاس ها و اشیاء
 • طراحی و تحلیل شی گرا
 • وراثت در مقابل Composition
 • ساخت بازی
 • (Project Skeleton (macOS
 • (Project Skeleton (Windows
 • تست خودکار
 • User Input
 • اولین وب سایت شما (macOS)
 • اولین وب سایت شما (ویندوز)
 • دریافت ورودی از یک مرورگر (macOS)
 • دریافت ورودی از یک مرورگر (ویندوز)
 • شروع بازی وب شما (macOS)
 • شروع بازی وب شما (ویندوز)