الگوریتم و فلوچارت | Algorithm & Flowchart

معرفی الگوریتم ها و فلوچارت ها

الگوریتم ها و فلوچارت ها دو ابزار هستند که یک برنامه نویس نرم افزار هنگام ایجاد برنامه های جدید از آنها استفاده می کند. الگوریتم دستورالعمل گام به گام برای پردازش داده ها است. فلوچارت به صورت گرافیکی مدت زمان مراحل پردازش داده ی یک برنامه یا مجموعه ای از برنامه ها را نشان می دهد. هرچند flowcharts فنی گرا است، اما کاربران غیر فنی می توانند به راحتی از آنها استفاده کنند و در اسناد مفیدی را برای مدیریت پروژه ایجاد کنند.

هنگامی که تعداد دستورات زیاد می شود، برای ایجاد الگوریتم باید از فلوچارت استفاده کرد تا امکان خطا را به حداقل رساند.

انواع فلوچارت

 • مستندات
 • داده‌ها
 • سامانه‌ها
 • برنامه‌ها

ویژگی های الگوریتم

 • ورودی
 • خروجی
 • قطعیت
 • محدودیت
 • آموزش الگوریتم های مرتب سازی و جستجو در اسکالا

آموزش الگوریتم های مرتب سازی و جستجو در اسکالا

یکشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۰۰
 • آموزش الگوریتم ها و ساختارهای داده پایتون 

آموزش الگوریتم ها و ساختارهای داده پایتون 

یکشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آموزش تجارت الگوریتمی ارز دیجیتال – انقلابی در سال 2018

آموزش تجارت الگوریتمی ارز دیجیتال – انقلابی در سال 2018

دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش اصولی سهام  و تجارت الگوریتمی 

آموزش اصولی سهام  و تجارت الگوریتمی 

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ساعت ۰۲:۰۰
 • آموزش الگوریتم ها و ساختارهای داده – درختان جستجو دودویی

آموزش الگوریتم ها و ساختارهای داده – درختان جستجو دودویی

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
 • آموزش NetAdvantage برای WinForms – قسمت 5 – نمودار

آموزش NetAdvantage برای WinForms – قسمت 5 – نمودار

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش الگوریتم ها و ساختارهای داده – Priority Queue

آموزش الگوریتم ها و ساختارهای داده – Priority Queue

سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
 • معرفی ساختارهای داده و الگوریتم ها در Java

معرفی ساختارهای داده و الگوریتم ها در Java

پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش پایتون برای ساختار داده ها، الگوریتم ها و مصاحبه ها

آموزش پایتون برای ساختار داده ها، الگوریتم ها و مصاحبه ها

یکشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۴:۳۰
 • آموزش اولیه الگوریتم ها و ساختارهای داده در جاوا 9

آموزش اولیه الگوریتم ها و ساختارهای داده در جاوا 9

سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۳۰
 • آموزش پیشرفته الگوریتم ها و ساختار های داده تابعی 

آموزش پیشرفته الگوریتم ها و ساختار های داده تابعی 

دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۳۰
 • آموزش پیشرفته الگوریتم ها و ساختارهای داده در Java 9

آموزش پیشرفته الگوریتم ها و ساختارهای داده در Java 9

دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۰۰
 • آموزش الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده

آموزش الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده

یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۲۱:۳۰
 • آموزش مقدمه ای بر الگوریتم ها و ساختارهای داده در جاوا

آموزش مقدمه ای بر الگوریتم ها و ساختارهای داده در جاوا

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
 • آموزش الگوریتم ها و ساختارهای داده تابعی 

آموزش الگوریتم ها و ساختارهای داده تابعی 

پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۷:۳۰
 • آموزش الگوریتم های یادگیری مبتنی بر جایزه در زبان R

آموزش الگوریتم های یادگیری مبتنی بر جایزه در زبان R

پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش یادگیری ماشینی با الگوریتم های پیشرفته و مصورسازی در R

آموزش یادگیری ماشینی با الگوریتم های پیشرفته و مصورسازی در R

سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
 • آموزش کار با الگوریتم های گراف در پایتون

آموزش کار با الگوریتم های گراف در پایتون

پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۰۰:۳۰
 • آموزش الگوریتم های سی شارپ

آموزش الگوریتم های سی شارپ

سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ساعت ۱۶:۰۰
 • ساختمان داده و تحلیل الگوریتم ها

ساختمان داده و تحلیل الگوریتم ها

شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۰۰
 • آشنایی با الگوریتم های یادگیری ماشین

آشنایی با الگوریتم های یادگیری ماشین

دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۰۱:۰۰