معرفی الگوریتم ها و فلوچارت ها

الگوریتم ها و فلوچارت ها دو ابزار هستند که یک برنامه نویس نرم افزار هنگام ایجاد برنامه های جدید از آنها استفاده می کند. الگوریتم دستورالعمل گام به گام برای پردازش داده ها است. فلوچارت به صورت گرافیکی مدت زمان مراحل پردازش داده ی یک برنامه یا مجموعه ای از برنامه ها را نشان می دهد. هرچند flowcharts فنی گرا است، اما کاربران غیر فنی می توانند به راحتی از آنها استفاده کنند و در اسناد مفیدی را برای مدیریت پروژه ایجاد کنند.

هنگامی که تعداد دستورات زیاد می شود، برای ایجاد الگوریتم باید از فلوچارت استفاده کرد تا امکان خطا را به حداقل رساند.

انواع فلوچارت

  • مستندات
  • داده‌ها
  • سامانه‌ها
  • برنامه‌ها

ویژگی های الگوریتم

  • ورودی
  • خروجی
  • قطعیت
  • محدودیت
نظرتون درباره این نوشته چیه؟ عالیه بد نیست خوب نبود