آموزش های Career Academy

دسته بندی: دانشگاه ها و انتشارات
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
careeracademy-social-media-strategist-online-training-series

تحلیل گر شبکه هایی اجتماعی آنلاین


این دوره مسیر تبدیل شدن به یک استراتژیست رسانه های اجتماعی را پوشش می دهد. شما در این دوره ظهور رسانه های اجتماعی، انجام تجزیه و تحلیل بازار حسابرسی، ...

1396/08/15 2696 بازدید
careeracademy-certified-disaster-recovery-engineer-cdre-online-training-series

مهندسی بازیابی فاجعه CDRE


این سری تمام آنچه نیاز است برای تبدیل شدن به یک مهندس بازیابی فاجعه بدانید را پوشش میدهد. شما در مورد تجزیه و تحلیل تاثیر کسب و کار، تحلیل ریسک، استرا...

1396/03/08 1516 بازدید
careeracademy-introduction-to-legal-concepts-online-training-series

آشنایی با مفاهیم حقوقی


این دوره شامل اصول اولیه مفاهیم حقوقی است. شما در این دوره در مورد دادگاه، جرم و جنایت، جنجال، قانون و جرائم، دادگاه های ایالتی، روند دستگیری برای تفه...

1396/03/05 1456 بازدید
careeracademy-effective-bookkeeping-and-payroll-online-training-series

حسابداری موثر،حقوق و دستمزد آنلاین


این دوره شامل حسابداری و حقوق و دستمزد است. شما در مورد کنترل های داخلی، دفاتر تابعه، مغایرت، مالیات بر فروش، بودجه بندی، حسابداری برای تجارت و پول نق...

1396/03/05 3180 بازدید