پیشنهاد فرادرس

آشنایی با هویت ها و الزامات Microsoft Office 365

دسته بندی ها: آموزش آفیس ، آموزش های CBTNuggets ، آموزش آفیس 365

cbtnuggets-microsoft-office-365-identities-and-requirements-70-346

Microsoft Office 365 هویت ها و الزامات مربوط به گواهینامه Microsoft Office 365 را در یک محیط متمرکز کرده است. این دوره به کنکاش در موضوعات مختلف تحت پوشش آزمون 70-346 از جمله تأمین، اجرا و مدیریت محصولات و ویژگی های Office 365 میپردازد. هدف این دوره آماده سازی یادگیرنده برای استقرار و حفظ Office 365 در محیط خود و گذر از امتحان 70-346 میباشد.

این دوره آموزشی محصول موسسه CBTnuggets است.

سرفصل های این دوره:

 • معرفی 70-346
 • ارائه Office 365 Tenants
 • استفاده از دامنه های سفارشی با Office 365
 • برنامه ریزی یک Pilot
 • پیکربندی سوابق DNS
 • فعال کردن اتصال مشتری
 • Office 365 / Azure PowerShell
 • مدیریت حقوق (Azure (RM
 • پیکربندی مدیریت رمز عبور
 • نقش های مدیر
 • کاربران و گروه ها
 • هویت ابر با PowerShell
 • آماده شدن برای اتصال Azure AD
 • راه اندازی اتصال Azure AD
 • آماده شدن برای اکتیو دایرکتوری خدمات فدراسیون (AD FS)
 • راه اندازی (Web Application Proxy (WAP
 • گزارش ها و خدمات بهداشتی

عنوان دوره: CBTnuggets Microsoft Office 365 Identities and Requirements 70-346

سطح: متوسط

مدت زمان: 3 ساعت

نویسنده: Ben Finkel

توضیحات:

CBTnuggets Microsoft Office 365 Identities and Requirements 70-346

Author: Ben Finkel Duration: 3 hrs - 19 videos Level: Intermediate Link: https://www.cbtnuggets.com/it-training/microsoft-office-365-identities-and-requirements-70-346

Microsoft Office 365 Identities and Requirements is a certification exam focused on the administration of a Microsoft Office 365 tenant in a corporate environment. This course delves into the various topics covered on the 70-346 exam including provisioning, implementing, and managing the products and features of Office 365. The purpose of this Nugget course is to prepare the learner to deploy and maintain Office 365 in their own environment and pass the 70-346 exam.

Recommended Experience

Basic systems administration Basic Windows Server administration, including Active Directory Experience with Windows PowerShell

Recommended Equipment

Internet access and Chrome 45 or greater

Related Certifications

MCSA: Office 365 MCSE: Productivity

Related Job Functions

Web programming and software engineering Systems architecture Project manager

Ben Finkel has been a CBT Nuggets trainer since 2014. He is a Google Authorized Trainer and certified with both Google Cloud Platform and Microsoft Azure. He has more than 18 years of experience in the field of software engineering in a variety of industries including healthcare, financial, and pharmaceutical research.

1. Introduction to 70-346 (8 min) 2. Provision Office 365 Tenants (15 min) 3. Using Custom Domains with Office 365 (10 min) 4. Planning a Pilot (10 min) 5. Configure DNS Records (11 min) 6. Enable Client Connectivity (6 min) 7. Office 365 / Azure PowerShell (9 min) 8. Azure Rights Management (RM) (13 min) 9. Configure Password Management (10 min) 10. Administrator Roles (11 min) 11. Users and Groups (13 min) 12. Cloud Identities with PowerShell (9 min) 13. Prepare for Azure AD Connect (10 min) 14. Azure AD Connect Setup (12 min) 15. Prepare for Active Directory Federation Services (AD FS) (12 min) 16. Active Directory Federation Services (AD FS) Setup (9 min) 17. Web Application Proxy (WAP) Setup (11 min) 18. Reports and Service Health (9 min) 19. Service Interruption (8 min)

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
CBTnuggets Microsoft Office 365 Identities and Requirements 70-346

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 608.0MB CBTnuggets Microsoft Office 365 Identities and Requirements 70-346_git.ir.rar