آموزش های CGCookie

 • آموزش ساخت بازی Tower Defense

آموزش ساخت بازی Tower Defense

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ساعت ۱۸:۰۰
 • ساخت یک انیمیشن 3 بعدی کوتاه

ساخت یک انیمیشن 3 بعدی کوتاه

چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • شکل فرم ها و کنتراست

شکل فرم ها و کنتراست

پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش طراحی و رسم چشم انداز

آموزش طراحی و رسم چشم انداز

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۰۰
 • آشنایی با Blender Data

آشنایی با Blender Data

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۰۰
 • دوره Wrangler Concept Art

دوره Wrangler Concept Art

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۱:۰۰
 • آموزش مبانی نورپردازی

آموزش مبانی نورپردازی

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۰۰
 • آموزش مبانی Texturing

آموزش مبانی Texturing

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۹:۰۰
 • ساخت قسمت امتیاز تخریب برای بازی در Unity

ساخت قسمت امتیاز تخریب برای بازی در Unity

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۸:۰۰
 • دوره آموزش مفهوم هنر

دوره آموزش مفهوم هنر

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۰۰
 • آموزش مدلسازی و ساخت دیواری از صندوق های پستی

آموزش مدلسازی و ساخت دیواری از صندوق های پستی

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آشنایی با ساخت قالب و تکنیک های قالب گیری

آشنایی با ساخت قالب و تکنیک های قالب گیری

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آموزش مبانی Mecanim Animation

آموزش مبانی Mecanim Animation

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۴:۰۰
 • آموزش مبانی Terrain Generation

آموزش مبانی Terrain Generation

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۳:۰۰
 • دوره Compositor to VSE

دوره Compositor to VSE

شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۰۲:۰۰
 • مدلسازی اجزای بازی در بلندر

مدلسازی اجزای بازی در بلندر

پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۶:۰۰
 • آموزش مقدماتی یونیتی

آموزش مقدماتی یونیتی

پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آشنایی با RetopoFlow

آشنایی با RetopoFlow

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۰۵:۰۰
 • آشنایی با مبانی FPS UI Design

آشنایی با مبانی FPS UI Design

یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ساعت ۲۰:۰۰
 • مبانی واقعیت افزوده

مبانی واقعیت افزوده

پنج شنبه ۰۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۴:۰۰
 • مبانی ایجاد درخت در Unity

مبانی ایجاد درخت در Unity

پنج شنبه ۰۹ دی ۱۳۹۵ - ساعت ۱۲:۰۰