مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش کامل جاوا - بخش 3 - مباحث پیشرفته - CodeWithMosh

دسته بندی ها: آموزش های ویژه ، آموزش جاوا (Java) ، آموزش های Code with Mosh

به یک توسعه دهنده ی حرفه ای جاوا تبدیل شوید

آیا می خواهید مهارت های جاوا خود را به سطح پیشرفته برسانید؟ این دوره دقیقا برای شما است. این دوره به شما کمک می کند تا مهارت های جاوا خود را ارتقا دهید و خود را با تکنیک های تجهیز کنید که بتوانید بلادرنگ از آنها استفاده کنید.

در پایان این دوره...

شما قادر خواهید بود:

 • کد جاوا را با اطمینان بنویسید
 • بر روی Java constructs پیشرفته مسلط شوید
 • با مباحث روز به روز شوید
 • به توسعه دهنده جاوا بهتری تبدیل شوید

آنچه یاد خواهید گرفت...

 • مدیریت استثنا
 • Generics
 • فریمورک Collections 
 • عبارات لامبدا
 • رابط های تابعی
 • جریان ها
 • Multi-threading
 • برنامه نویسی غیرهمزمان
 • و غیره

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

 • توسعه دهندگان جاوا که می خواهند مهارت های جاوا خود را به سطح بعدی برسانند
 • دانشجویان کالج که می خواهند جاوا را بهتر درک کنند

پیش نیازها

برای گذراندن این دوره، شما باید حداقل سه ماه تجربه برنامه نویسی در جاوا داشته باشید. شما باید با مفاهیمی مانند کلاس، رابط و برنامه نویسی شی گرا به خوبی آشنا باشید. اگر شما نیاز به تقویت اصول خود دارید ، از قسمت اول یا دوم این سری شروع کنید.

سرفصل های دوره

 • شروع کار
  • مقدمه
  • کد منبع
 • استثنائات
  • مقدمه
  • استثنائات چیست؟
  • انواع استثنائات
  • سلسله مراتب استثنائات
  • Catch کردن عبارات
  • Catch کردن انواع استثنائات
  •  بلاک finally
  • بررسی try-with-resources Statement
  • Throw کردن استثنائات
  • Re-throw کردن استثنائات
  •  استثناء سفارشی
  • استثنائات زنجیره ای
  • خلاصه
 • Generics
  • مقدمه
  • نیاز به Generics 
  • یک راه حل ضعیف
  • کلاس های Generics 
  • تایپ های اولیه و Generics 
  • Constraints 
  • Type Erasure
  • رابط قابل مقایسه
  • متدهای Generic 
  • پارامترهای چندتایپی
  • وراثت و کلاس های Generic 
  • Wildcards 
  • خلاصه
 • مجموعه ها
  • مقدمه 
  • بررسی Collections Framework
  • نیاز به Iterables 
  • رابط Iterable 
  • رابط Iterable - بخش 2
  • رابط Collection 
  • رابط List 
  • رابط قابل مقایسه
  •  رابط مقایسه کننده
  • رابط Queue 
  • رابط Set 
  • جداول Hash 
  • رابط Map 
  • خلاصه
 • عبارات لامبدا و رابط های تابعی
  • مقدمه 
  •  رابط های تابعی
  •  کلاس های داخلی ناشناس 
  •  عبارات لامبدا
  • Variable Capture
  • مراجع متد
  • رابط های تابعی Built-in
  • رابط Consumer 
  • Chaining Consumer
  • رابط Supplier 
  • رابط تابع
  • کامپوز کردن توابع
  • رابط Predicate 
  • ترکیب کردن Predicates 
  • رابط BinaryOperator 
  • رابط UnaryOperator 
  • خلاصه
 • جریان ها
  • مقدمه 
  • برنامه نویسی تابعی درمقابل دستوری
  •  ایجاد یک جریان
  •  Mapping عناصر 
  • فیلتر کردن عناصر
  • اسلایس کردن عناصر
  • مرتب سازی عناصر
  •  گرفتن عناصر منحصر به فرد
  • پیک کردن عناصر
  • Reducers ساده
  • Collectors 
  • گروه بندی عناصر
  • پارتیشن بندی عناصر
  • جریان های نوع اولیه
  • خلاصه
 • همزمانی و Multi-threading
  • مقدمه 
  • فرآیندها و Threads 
  • شروع یک Thread 
  • پاز کردن Thread 
  • پیوشتن Thread 
  • قطع Thread 
  • مسائل مربوط به همزمانی
  • شرایط مسابقه
  • استراتژی هایی برای ایمنی Thread 
  • Confinement 
  • Locks 
  • کلید واژه هم زمان
  • کلید واژه volatile
  • سیگنالینگ  Thread با ()wait و ()notify
  • آبجکت های اتمی
  •  Adders 
  • مجموعه های هم زمان
  • مجموعه های متقارن
  • خلاصه 
 • Executive Framework
  • مقدمه 
  • Thread Pools
  • Executors 
  • Callables و Futures
  • برنامه نویسی غیرهمزمان
  • Completable Futures
  • ایجاد Completable Futures
  • پیاده سازی API غیرهمزمان
  • اجرای کد در مرحله تکمیل
  • مدیریت استثنائات 
  • تبدیل Completable Futures
  • کامپوزینگ Completabl Futures
  • ترکیب کردن Completable Futures
  • انتظار برای انجام بسیاری از تسک ها
  • انتظار برای اولین تسک
  • مدیریت timeouts 
  • یافتن هزینه بهترین پروژه
  •  راه حل - گرفتن نقل قول
  •  راه حل - گرفتن بسیاری از نقل قول ها
  •  راه حل- تأخیرهای تصادفی

 

سایر قسمت های این دوره:

 

مقدمه


استثنائات چیست؟


انواع استثنائات


سلسله مراتب استثنائات


Catch کردن انواع استثنائات

 

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
CodeWithMosh - Ultimate Java Part 3: Advanced Topics Publisher:CodeWithMosh Author:Mosh Hamedani Duration:6 HOURS Level:INTERMEDIATE TO ADVANCED

Become a Pro Java Developer

Want to level-up your Java skills and reach the advanced level? Want to become an in-demand Java developer for exciting software companies?

This course is exactly what you need.

I’ll help you expand your programming skills and equip you with techniques that you can immediately put into practice.

And more importantly, I promise I won't waste your time. Every single minute of this course is worth watching. No unnecessary repetitions, no fluff, no boring videos here. Simply put, No BS!

By the end of this course…

You’ll be able to:

 • Write Java code with confidence
 • Master advanced Java constructs
 • Stay up-to-date with the modern Java features
 • Become a better Java developer

What You'l Learn...

 • Exception handling
 • Generics
 • Collections framework
 • Lambda expressions
 • Functional interfaces
 • Streams
 • Multi-threading
 • Asynchronous programming
 • And much, much more...

Who is this course for?

 • Java developers who want to take their Java skills to the next level
 • College students who want to better understand Java

Prerequisites

To take this course, you need to have at least three months of programming experience in Java. You should be well familiar with concepts such as classes, interfaces and object-oriented programming. If you need to strengthen your fundamentals, start from the first or the second part of this series.

Course Curriculum

 • Getting Started
  • 1- Introduction (1:11)
  • 2- Source Code
 • Exceptions 
  • 1- Introduction (0:42)
  • 2- What are Exceptions (3:45)
  • 3- Types of Exceptions (3:40)
  • 4- Exceptions Hierarchy (2:05)
  • 5- Catching Exceptions (3:51)
  • 6- Catching Multiple Types of Exceptions (4:28)
  • 7- The finally Block (4:10)
  • 8- The try-with-resources Statement (2:26)
  • 9- Throwing Exceptions (4:41)
  • 10- Re-throwing Exceptions (3:07)
  • 11- Custom Exceptions (4:18)
  • 12- Chaining Exceptions (4:56)
  • 13- Summary (0:56)
 • Generics 
  • 1- Introduction (0:27)
  • 2- The Need for Generics (3:32)
  • 3- A Poor Solution (3:22)
  • 4- Generic Classes (4:27)
  • 5- Generics and Primitive Types (2:24)
  • 6- Constraints (3:25)
  • 7- Type Erasure (4:04)
  • 8- Comparable Interface (5:38)
  • 9- Generic Methods (4:48)
  • 10- Multiple Type Parameters (2:32)
  • 11- Generic Classes and Inheritance (4:17)
  • 12- Wildcards (5:27)
  • 13- Summary (0:55)
 • Collections 
  • 1- Introduction (0:34)
  • 2- Overview of Collections Framework (3:08)
  • 3- The Need for Iterables (3:54)
  • 4- The Iterable Interface (5:24)
  • 5- The Iterator Interface (5:26)
  • 6- The Collection Interface (9:35)
  • 7- The List Interface (3:51)
  • 8- The Comparable Interface (4:28)
  • 9- The Comparator Interface (3:51)
  • 10- The Queue Interface (4:47)
  • 11- The Set Interface (5:33)
  • 12- Hash Tables (3:44)
  • 13- The Map Interface (6:26)
  • 14- Summary (0:44)
 • Lambda Expressions and Functional Interfaces 
  • 1- Introduction (0:47)
  • 2- Functional Interfaces (3:51)
  • 3- Anonymous Inner Classes (1:23)
  • 4- Lambda Expressions (3:43)
  • 5- Variable Capture (1:56)
  • 6- Method References (3:46)
  • 7- Built-in Functional Interfaces (1:42)
  • 8- The Consumer Interface (4:06)
  • 9- Chaining Consumer (4:28)
  • 10- The Supplier Interface (2:30)
  • 11- The Function Interface (3:00)
  • 12- Composing Functions (4:19)
  • 13- The Predicate Interface (2:02)
  • 14- Combining Predicates (2:10)
  • 15- The BinaryOperator Interface (3:15)
  • 16- The UnaryOperator Interface (1:13)
  • 17- Summary (0:40)
 • Streams 
  • 1- Introduction (0:41)
  • 2- Imperative vs Functional Programming (6:24)
  • 3- Creating a Stream (5:01)
  • 4- Mapping Elements (5:24)
  • 5- Filtering Elements (2:59)
  • 6- Slicing Streams (4:21)
  • 7- Sorting Streams (5:12)
  • 8- Getting Unique Elements (2:09)
  • 9- Peeking Elements (3:19)
  • 10- Simple Reducers (3:37)
  • 11- Reducing a Stream (4:12)
  • 12- Collectors (6:03)
  • 13- Grouping Elements (4:51)
  • 14- Partitioning Elements (2:10)
  • 15- Primitive Type Streams (1:25)
  • 16- Summary (0:39)
 • Concurrency and Multi-threading 
  • 1- Introduction (0:55)
  • 2- Processes and Threads (3:07)
  • 3- Starting a Thread (3:14)
  • 4- Pausing a Thread (2:35)
  • 5- Joining a Thread (2:27)
  • 6- Interrupting a Thread (2:54)
  • 7- Concurrency Issues (2:08)
  • 8- Race Conditions (5:53)
  • 9- Strategies for Thread Safety (2:50)
  • 10- Confinement (3:40)
  • 11- Locks (3:17)
  • 12- The synchronized Keyword (5:13)
  • 13- The volatile Keyword (6:33)
  • 14- Thread Signalling with wait() and notify() (3:35)
  • 15- Atomic Objects (3:25)
  • 16- Adders (2:08)
  • 17- Synchronized Collections (3:24)
  • 18- Concurrent Collections (2:37)
  • 19- Summary (1:18)
 • The Executive Framework 
  • 1- Introduction (0:38)
  • 2- Thread Pools (1:46)
  • 3- Executors (6:50)
  • 4- Callables and Futures (5:00)
  • 5- Asynchronous Programming (1:50)
  • 6- Completable Futures (1:38)
  • 7- Creating a Completable Future (3:42)
  • 8- Implementing an Asynchronous API (4:18)
  • 9- Running Code on Completion (4:04)
  • 10- Handling Exceptions (4:15)
  • 11- Transforming a Completable Future (4:34)
  • 12- Composing Completable Futures (6:08)
  • 13- Combining Completable Futures (4:32)
  • 14- Waiting for Many Tasks to Complete (2:48)
  • 15- Waiting for the First Task (2:13)
  • 16- Handling timeouts (2:24)
  • 17- Project- Best Price Finder (1:18)
  • 18- Solution- Getting a Quote (4:15)
  • 19- Solution- Getting Many Quotes (4:49)
  • 20- Solution- Random Delays (4:27)

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

خرید لینک های دانلود
 • حجم فایل: 9.33GB
 • زبان: انگلیسی
 • زیرنویس انگلیسی: ندارد
 • قیمت: 6000 تومان
 • آموزش کامل جاوا - بخش 3 - مباحث پیشرفته - CodeWithMosh یک محصول ویژه است و دریافت لینک های دانلود آن با پرداخت هزینه امکان پذیر است. اطلاعات بیشتر

RezaBMN 10 ماه و 2 هفته قبل

سلام
پس کو زیرنویسش؟

مونا شوشتری 10 ماه و 1 هفته قبل

سلام توی قسمت توضیحات دوره درج شده که "زیرنویس انگلیسی: ندارد". اگه به دوره اصلی زیرنویس یا فایلی اضافه شه براتون ایمیل خواهد شد. ممنون از همراهی شما