مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش پیکربندی سرویس های پیشرفته Windows Server 2012

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش های INE ، آموزش شبکه (Computer network)

این دوره برای متخصصین فناوری اطلاعات (IT) در نظر گرفته شده است که دارای تجربه پیاده سازی، مدیریت و نگهداری محیط ویندوز سرور 2012 یا ویندوز سرور  2012 R2  هستند و مایل به کسب مهارت و دانش لازم برای مدیریت خدمات پیشرفته و ارائه خدمات درون محیط ویندوز سرور 2012 می باشند. این دوره برای آزمون 70-412 طراحی شده است.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • پیش نیازها
 • سرویس های پیشرفته شبکه
 • پیکربندی ویژگی های پیشرفته DHCP
 • پیکربندی ویژگی های پیشرفته DNS
 • پیاده سازی IPAM
 • مدیریت IP Address با IPAM
 • سرویس های فایل پیشرفته
 • پیکربندی  iSCSI Storage
 • پیکربندی BranchCache
 • بهینه سازی Storage Usage
 • کنترل دسترسی داینامیک
 • بررسی DAC
 • پیاده سازی کامپوننت های DAC
 • پیاده سازی DAC برای کنترل دسترسی
 • پیاده سازی و مدیریت پوشه های کار
 • پیکربندی  AD DS Trusts
 • پیکربندی AD DS Sites
 • استقرار CAs
 • پیکربندی NLB Cluster
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
20412D Configuring Advanced Windows Server 2012 Services Publisher:INE Author:Miguel Lopez-Henriquez Duration:15hr 15min

This Course is intended for information technology (IT) professionals who have hands-on experience implementing, managing, and maintaining a Windows Server 2012 or Windows Server 2012 R2 environment who wish to acquire the skills and knowledge necessary to perform advanced services management and provisioning within th
Course Description
This Course is intended for information technology (IT) professionals who have hands-on experience implementing, managing, and maintaining a Windows Server 2012 or Windows Server 2012 R2 environment who wish to acquire the skills and knowledge necessary to perform advanced services management and provisioning within that Windows Server 2012 environment. This course will prepare for the 70-412 Exam.Course
IntroductionCourse Prerequisites and Assumptions
Advanced Network Services
Configuring Advanced DHCP Features
Configuring Advanced DNS Features
Implementing IPAM
Managing IP Address with IPAM
Advanced File Services
Configuring iSCSI Storage
Configuring BranchCache
Optimizing Storage Usage
Dynamic Acces Control
DAC Overview
Implementing DAC Components
Implementing DAC for Access Control
Implementing Access Denied Assistance
Implementing and Managing Work Folders
Distributed Active Directory® Domain Services
Overview of Distributed AD DS Deployments
Deploying a Distributed AD DS Environment
Configuring AD DS Trusts
AD DS Replication Overview
Configuring AD DS Sites
Configuring and Monitoring AD DS Replication
Implementing AD CS
Using Certificates in a Business Environment
PKI Overview
Deploying CAs
Deploying and Managing Certificate Templates
Implementing Certificate Distribution and Revocation
Managing Certificate Recovery
Active Directory Rights Management Services
AD RMS Overview
Deploying and Managing an AD RMS Infrastructure
Configuring AD RMS Content Protection
Configuring External Access to AD RMS
Implementing and Administering AD FS
Overview of AD FS
Deploying AD FS
Implementing AD FS for a Single Organization
Deploying AD FS in a Business-to-Business Federation Scenario
Extending AD FS to External Clients
Network Load Balancing
Overview of NLB
Configuring an NLB Cluster
Planning an NLB Implementation
Implementing Failover Clustering
Overview of Failover Clustering
Implementing a Failover Cluster
Configuring Highly Available Applications and Services on a Failover Cluster
Maintaining a Failover Cluster
Implementing a Multisite Failover Cluster
Implementing Failover Clustering with Hyper V
Overview of Integrating Hyper V with Failover Clustering
Implementing Hyper-V Virtual Machines on Failover Clusters
Implementing Hyper-V Virtual Machine Movement
Business Continuity and Disaster Recovery
Data Protection Overview
Implementing Windows Server Backup
Implementing Server and Data Recovery

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس