آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش پیشرفته VMware VSphere 6.0

دسته بندی ها: آموزش های INE ، آموزش شبکه ، آموزش وی ام ویر (Vmware)

در این دوره با سیاست های شبکه در vSwitch های استاندارد و توزیع شده، فن آوری های ذخیره سازی مشترک، multipathing و پیکربندی VMFS و NFS datastores، تکنیک های مهاجرت ماشین های مجازی شامل vMotion و Storage vMotion، vCenter Security و مدیریت منابع، جنبه های نظری و پیکربندی ویژگی های پیشرفته vSphere شامل قابلیت دسترسی بالا، DRS، Storage DRS، DPM و پروفایل های میزبان آشنا می شوید.

سرفصل:

 • بررسی و معرفی
 • بررسی اجمالی
 • مقدمه درس
 • شبکه سای پیشرفته Sphere
 • سیاست های vSwitch - قسمت 1
 • سیاست های vSwitch - قسمت 2
 • vSwitch توزیع شده
 • ذخیره سازی
 • فن آوری ذخیره سازی مشترک - قسمت 1
 • فن آوری ذخیره سازی مشترک - قسمت 2
 • فن آوری ذخیره سازی مشترک - قسمت 3
 • فن آوری ذخیره سازی مشترک - قسمت 4
 • Datastores - قسمت 1
 • Datastores - قسمت 2
 • مهاجرت ماشین های مجازی
 • مهاجرت ماشین های مجازی - قسمت 1
 • مهاجرت ماشین های مجازی - قسمت 2
 • SecurityvCenter Security
 • مدیریت منابع
 • سرویس های پیشرفته vSphere
 • در دسترس بودن بالا
 • تحمل خطا
 • برنامه ریز منابع توزیع شده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Advanced VMware VSphere 6.0 Publisher:INE Author:Donald Bacha Duration:5hr 30min

The Advanced VMware vSphere 6.0 course continues from where the Introduction to VMware vSphere 6.0 course left off. This course starts by covering Network Policies on both Standard and Distributed vSwitches. Next you will learn about Shared Storage Technologies, multipathing and configuration of VMFS and NFS datastores
Course Description
The Advanced VMware vSphere 6.0 course continues from where the Introduction to VMware vSphere 6.0 course left off. This course starts by covering Network Policies on both Standard and Distributed vSwitches. Next you will learn about Shared Storage Technologies, multipathing and configuration of VMFS and NFS datastores. Virtual Machines migration techniques including vMotion and Storage vMotion, vCenter Security and Resource Management are covered next. Finally, towards the end of this course you learn the theoretical and configuration aspects of vSphere Advanced features including High Availability, DRS, Storage DRS, DPM and Host Profiles among others.Course
Overview and Introduction
Overview
Course Introduction
Advanced Sphere Networking
vSwitch Policies :: Part 1
vSwitch Policies :: Part 2
Distributed vSwitch
Storage
Shared Storage Technologies :: Part 1
Shared Storage Technologies :: Part 2
Shared Storage Technologies :: Part 3
Shared Storage Technologies :: Part 4
Datastores :: Part 1
Datastores :: Part 2
Migrating Virtual Machines
Migrating Virtual Machines :: Part 1
Migrating Virtual Machines :: Part 2
SecurityvCenter Security
Resource ManagementResource Management
vSphere Advanced Services
High Availability
Fault Tolerance
Distributed Resource Scheduler
MiscellaneousMiscellaneous

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 781.0MB INE Advanced VMware VSphere 6.0_git.ir.rar