این دوره طراحی شده است تا دانشجویان AWS محیط ابر عمومی را آموزش دهد و آنها را برای امتحان AWS Certified Solutions Architect – Associate آماده سازد. این دوره در زمینه های زیر و سرویس های آمازون که در امتحان قرار می گیرد را پوشش می دهد: محاسبه، ذخیره سازی، پایگاه های داده، امنیت، هویت و سازگاری، ابزارهای مدیریت، شبکه و تحویل محتوا و پیام رسانی. در این دوره با مفاهیمی از قبیل درک اصول اولیه سرویس های AWS و تعامل کاربر با آنها، نحوه شبکه سازی در AWS، ایجاد اپلیکیشن های امن، قابل اعتماد و مقرون به صرفه در پلتفرم AWS، پیاده سازی اپلیکیشن ها در پلت فرم AWS، استفاده مناسب از بهترین شیوه های معماری AWS، قادر به تخمین هزینه ها و شناسایی مکانیزم های کنترل هزینه آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مبانی AWS Virtual Private cloud
 • مبانی (AWS Virtual Private Cloud (VPC
 • AWS Elastic Compute Cloud
 • (AWS Elastic Compute Cloud (EC2 – بخش 1
 • (AWS Elastic Compute Cloud (EC2 – بخش 2
 • (AWS Elastic Compute Cloud (EC2 – بخش 3
 • AWS Elastic Load Balancer
 • مقیاس خودکار AWS
 • ذخیره سازی AWS
 • منابع ابر خصوصی مجازی AWS
 • AWS Virtual Private Cloud (VPC) Resources – – بخش 1
 • AWS Virtual Private Cloud (VPC) Resources – – بخش 2
 • پایگاه داده های AWS
 • پایگاه داده های AWS – بخش 1
 • پایگاه داده های AWS  – بخش 2
 • پایگاه داده های AWS  – بخش 3
 • پایگاه داده های AWS  – بخش 4
 • AWS Route 53
 • مدیریت هویت و دسترسی AWS
 • پیام رسانی AWS
 • ابزارهای مدیریت AWS
 • تحلیل AWS
 • سرویس های دیگر AWS