پیشنهاد فرادرس

آموزش تکنولوژی های تکامل یافته Cisco CCIE

دسته بندی ها: آموزش های INE ، آموزش شبکه ، آموزش سیسکو

این دوره برای پوشش مباحث جدید تحت تکنولوژی "تکامل یافته" طراحی شده است. این دوره طراحی شده است تا مباحث را از نظر تمام blueprints، نه یک مسیر خاص را پوشش دهد. برای مثال، این دوره SDN را برای Data Center CCIE پوشش نمی دهد بلکه Route Switch و Security را آموزش می دهد.

سرفصل:

  • معرفی دوره
  • تکنولوژی های تکامل یافته Cisco CCIE
  • Cloud
  • مقایسه و تفاوت های مدل های استقرار ابر
  • عملیات و پیاده سازی های ابر
  • برنامه نویسی شبکه (SDN)
  • عناصر تابعی برنامه نویسی شبکه
  • مجازی سازی و خودکارسازی در محیط های شبکه
  • اینترنت اشیا
  • فریمورک معماری و ملاحظات استقرار
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Cisco CCIE Evolving Technologies Publisher:INE Author:Dave Smith Duration:01hr 26min

This course is designed to cover the new topics under the 'evolving technologies' part of the written blueprint on most of the new CCIE tracks. Being that this is across multiple tracks, this course is designed to cover the topics from the viewpoint of all the blueprints, not a particular track. For example, it will no
Course Description
This course is designed to cover the new topics under the 'evolving technologies' part of the written blueprint on most of the new CCIE tracks. Being that this is across multiple tracks, this course is designed to cover the topics from the viewpoint of all the blueprints, not a particular track. For example, it will not cover SDN to the depth needed for the Data Center CCIE, however, it will be sufficient for Route Switch or Security. If your particular CCIE track covers these topics in greater depth, you will need additional training in addition to this course.
Course
Cisco CCIE Evolving Technologies
Course Introduction
Cloud
Compare & Contrast Cloud Deployment Models
Cloud Implementations & Operations
Network Programmability (SDN)
Functional Elements of Network Programmability
Virtualization & Automation in Network Environments
Internet of Things
Architectural Framework & Deployment Considerations

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 274.0MB INE Cisco CCIE Evolving Technologies_git.ir.rar