تبلیغات

آموزش ذخیره سازی داده Google Cloud Platform

دسته بندی ها: آموزش های INE ، آموزش شبکه ، سرویس های گوگل ، پلتفرم ابری گوگل (Google Cloud Platform) ، آموزش Cloud

ذخیره سازی داده های Google Cloud Platform یک بسته قدرتمند از سرویس ها است که می تواند برای ذخیره سازی، تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی تولید و نیز سرویس های کلان داده مورد استفاده قرار گیرد. درک درست از سرویس ها برای راه حل مناسب جهت عملکرد، امنیت و قابلیت اطمینان حیاتی است.

سرفصل:

 • معرفی ذخیره سازی داده Google Cloud Platform
 • دوره ذخیره سازی داده GCP
 • نمونه کار سرویس ذخیره سازی GCP
 • ویژگی های امنیتی ذخیره سازی داده GCP
 • محصولات Cloud Storage
 • بررسی GCP Cloud Storage
 • ویژگی ها و آپشن های GCP Cloud Storage
 • GCP Cloud Storage - ایجاد bucket
 • بررسی GCP Cloud SQL
 • راه اندازی سرویس های Cloud SQL
 • بررسی GCP Cloud DataStore
 • بررسی GCP Cloud Bigtable
 • بررسی GCP Cloud Spanner
 • موارد استفاده دیسک های پایدار GCP
 • مهاجرت داده ها به GCP
 • اجرای یک منطقه به منطقه مهاجرت Bucket
 • بررسی منابع
 • استفاده از Qwiklabs برای یادگیری راه حل های Google Cloud
 • استفاده از Codelabs برای یادگیری راه حل های Google Cloud
 • استفاده از Stackoverflow برای دریافت کمک
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Google Cloud Platform Data Storage Publisher:INE Author:Joseph Holbrook Duration:03hr 27min

Google Cloud Platform data storage is a powerful bundle of services that can be utilized for production storage, backup and recovery as well as Big Data services. Understanding the right service for the right solution is critical to performance, security and reliability. Course Introduction To Google App Engine Data St
Course Description
Google Cloud Platform data storage is a powerful bundle of services that can be utilized for production storage, backup and recovery as well as Big Data services. Understanding the right service for the right solution is critical to performance, security and reliability.
Course
Introduction To Google App Engine Data Storage
GCP Data Storage Course Overview
GCP Data Storage Service Portfolio
GCP Data Storage Security Features
Cloud Storage Products
GCP Cloud Storage Overview
GCP Cloud Storage Options and Features
GCP Cloud Storage: Create a bucket
GCP Cloud SQL Overview
Cloud SQL Services Startup
GCP Cloud DataStore Overview
GCP Cloud Bigtable Overview
GCP Cloud Spanner Overview
GCP Persistent Disks Use Cases
Data Storage Migration to GCP
Performing a Region to Region Bucket Migration
Resources to Review
Using Qwiklabs to Learn Google Cloud Solutions
Using Codelabs to learn Google Cloud Solutions
Using Stackoverflow to Get Help

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 399.0MB INE Google Cloud Platform Data Storage_git.ir.rar