تبلیغات

آموزش ادغام و استفاده از SolarWinds Network Performance Monitor با GNS3

دسته بندی ها: آموزش های INE ، آموزش شبکه

این دوره برای افرادی که تجربه قبلی از GNS3 و همچنین حداقل درک اولیه از نصب و استفاده از SolarWinds NPM را دارند، طراحی شده است. در این دوره با جفت کردن GNS3 همراه با یک ماشین مجازی که  SolarWinds NPM را اجرا می کند، مروری بر سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز NPM، جزئیات و الزامات برای ایجاد VM شما و نحوه ارتباط این VM در GNS3، نحوه پیکربندی NPM، ویژگی جدید NPM نسخه 12.0 که سرویس NetPath نامیده می شود و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • بررسی سخت افزار و نرم افزار  SolarWinds NPM
 • توپولوژي مورد نياز، نيازهاي حافظه و نرم افزار
 • استفاده و پیکربندی ماشین های مجازی برای NPM
 • مقدمه ای بر همکاری GNS3 با ماشین های مجازی NPM
 • جزئیات مورد نیاز مجازی ماشین، پیکربندی، پیوند به GNS3 و عیب یابی
 • تخصیص و پیکربندی آدرس دهی IP برای دستگاه های مجازی که NPM اجرا می کنند
 • شروع NPM، عیب یابی اساسی و مقدمه ای بر NetPath
 • راه اندازی NPM و عیب یابی
 • سرویس های Netpath
 • NetPath، پیکربندی، جزئیات، و عیب یابی
 • ایجاد سرویس جدید و Netpath Probes
 • استفاده از Wireshark در GNS3 برای درک عملیات NetPath و درک مسیر بصری
 • درک روند NetPath Probing: بررسی  Wireshark
 • جفت کردن دستگاه های مجازی GNS3 با NPM و NetPath
 • استفاده از روترهای GNS3 همراه با Netpath و ایجاد سرویس های NetPath جدید
 • Intentional Link Congestion با توپولوی GNS3  و مصورسازی در NetPath
 • نتيجه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Integrating And Using SolarWinds Network Performance Monitor With GNS3 Publisher:INE Author:Keith Bogart Duration:2hr 23min

This course is designed for learners who already have experience using GNS3 as well as at least a rudimentary understanding of SolarWinds NPM installation and usage. SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) has always been a necessary tool to include in your network-monitoring-toolbelt, but have you ever considered
Course Description
This course is designed for learners who already have experience using GNS3 as well as at least a rudimentary understanding of SolarWinds NPM installation and usage. SolarWinds Network Performance Monitor (NPM) has always been a necessary tool to include in your network-monitoring-toolbelt, but have you ever considered how it could be paired with GNS3? For those with GNS3 experience, pairing GNS3 along with a virtual-machine running SolarWinds NPM can be one of the best ways to familiarize yourself with all of the features of this product, without impacting live, production networks. This course begins with a basic overview of NPM hardware and software requirements, so you can get a single machine up-and-running that will host both your GNS3 simulated topology, as well as a virtual-machine running NPM. We then progess on to explaining details and requirements for creating your VM, and how to correctly associate this VM within GNS3 so they can recognize and communicate to each other. You'll learn how to configure NPM to dynamically discover all of the devices within your GNS3 topology as well as any physical lab devices you may have. Finally, you'll learn about an exciting, new feature of NPM version 12.0 called NetPath services. You'll see how you can play with this feature within the safe confines of your GNS3 environment, as well as deep-dives into how NetPath services actually accomplishes its task using Wireshark packet captures.
Get the download and streaming version of this course for free by downloading a free trail of NPM 12!
Course
Course IntroductionCourse Introduction
Overview of SolarWinds NPM Hardware and Software RequirementsTopology Explanation, Memory & Software Requirements
Usage & Configuration of Virtual Machines for NPM
Introduction to Associating GNS3 to NPM Virtual Machines
Details of Virtual Machine Requirements, Configuration, Linking to GNS3 & Troubleshooting
Assignment & Configuration of IP Addressing for Virtual Machines Running NPM
Starting NPM, Basic Troubleshooting & Introduction to NetPath ServicesStarting NPM & Basic Troubleshooting
Netpath Services
NetPath Discovery, Configuration, Details, & Troubleshooting
Creating a New Service & Netpath Probes
Usage of Wireshark within GNS3 to Understand NetPath Operation & Understanding the Visual Path
Understanding NetPath Probing Process: Deep-Dive with Wireshark
Pairing GNS3 Virtual Devices with NPM & NetPath
Utilizing GNS3 Routers Along with Netpath & Creating New NetPath Services
Inducing Intentional Link Congestion within GNS3 Topology & Visualization within NetPath
Course Conclusion

پیشنهاد فرادرس