تبلیغات

آموزش ویدئویی Kotlin از صفر تا صد

دسته بندی ها: آموزش کاتلین (Kotlin) ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های INE ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android)

در این دوره آموزشی با برنامه نویسی با کوتلین، سازماندهی کد، ویرایش و تکمیل برنامه کوتلین، مبانی کوتلین و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی کوتلین
 • اهداف دوره
 • درک فلسفه و تاریخچه کوتلین
 • یاد بگیرید کجا از کوتلین استفاده کنید
 • یاد بگیرید کجا کوتلین را پیدا کنید
 • اصول و مبانی Kotlin
 • استفاده از ابزارها و سازماندهی کد
 • تعریف types
 • اعمال properties
 • درک توابع
 • ایجاد کلاس ها
 •  ایجاد اشیاء
 • ایجاد رابط ها
 • کنترل جریان را درک کنید
 •  بررسی مجموعه ها و جریان ها
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Kotlin From the Ground Up LiveLessons Video Training Publisher:INE Author:Justin Lee Duration:2 h


The Rough Cuts/Sneak Peek program provides early access to Pearson products and is exclusively available to Safari subscribers. Content for titles in this program is made available throughout the development cycle, so products may not be complete, edited, or finalized, including post-production editing.
Table of Contents
Lesson 1: Introducing Kotlin
Learning objectives 00:01:01
1.1 Understand Kotlin’s history and philosophy 00:01:39
1.2 Learn where to use Kotlin 00:01:27
1.3 Learn where to find Kotlin 00:00:43
Lesson 2: Laying Kotlin’s Foundations
Learning objectives 00:02:24
2.1 Learn how to use build tools and organize your code 00:04:19
2.2 Define types 00:10:21
2.3 Apply properties 00:07:35
2.4 Understand functions 00:10:31
2.5 Create classes 00:38:52
2.6 Create objects 00:06:42
2.7 Create interfaces 00:04:32
Lesson 3: Using Kotlin’s Nuts and Bolts
Learning objectives 00:01:46
3.1 Understand flow control 00:24:24
3.2 Learn generics 00:11:14
3.3 Review collections and streams 00:22:37
3.4 Apply Type Aliases 00:05:09

پیشنهاد فرادرس