در این دوره آموزشی با برنامه نویسی با کوتلین، سازماندهی کد، ویرایش و تکمیل برنامه کوتلین، مبانی کوتلین و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی کوتلین
 • اهداف دوره
 • درک فلسفه و تاریخچه کوتلین
 • یاد بگیرید کجا از کوتلین استفاده کنید
 • یاد بگیرید کجا کوتلین را پیدا کنید
 • اصول و مبانی Kotlin
 • استفاده از ابزارها و سازماندهی کد
 • تعریف types
 • اعمال properties
 • درک توابع
 • ایجاد کلاس ها
 •  ایجاد اشیاء
 • ایجاد رابط ها
 • کنترل جریان را درک کنید
 •  بررسی مجموعه ها و جریان ها