تبلیغات

آموزش مبانی لینوکس برای مهندسان شبکه

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های INE ، آموزش شبکه

این دوره به طور خاص برای مهندسین شبکه تازه کار و با تجربه در سیستم عامل و محیط  لینوکس طراحی شده است. در این دوره با بررسی لینوکس، مبانی CLI، مفاهیم مهم لینوکس مانند رابط کاربر تعاملی Bash shell و utilities و ساختار سیستم فایل لینوکس  سلسله مراتبی، سفارشی سازی رابط کاربری با Bash shell، ویرایش فایل، تسک های مدیریتی سیستم و شبکه، قدرت اسکریپت نویسی Bash shell آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی تاریخچه Linux/GNU/UNIX
 • بررسی تاریخی UNIX/Linux/GNU - بخش 1
 • بررسی تاریخی UNIX/Linux/GNU - بخش 2
 • توزیع های لینوکس (رایگان)
 • دانلود / نصب لینوکس
 • بررسی سیستم عامل لینوکس
 • معماری نرم افزار لینوکس
 • جعبه ابزار لینوکس (Utilities)
 • Basic Linux Utilities
 • Linux Utilities برای کار با فایل ها
 • Linux Utilities برای کار با فایل ها - بخش 1
 • Linux Utilities برای کار با فایل ها - بخش 2
 • Linux Utilities برای کار با فایل ها - بخش 3
 • Linux Utilities برای کار با فایل ها - بخش 4
 • Linux Navigation Utilities
 • Linux Communication Utilities
 • Linux Compression Utilities
 • Linux Email Utility
 • The GNU/Linux Filesystem  - بخش 1
 • The GNU/Linux Filesystem  - بخش 2
 • The GNU/Linux Filesystem  - بخش 3
 • The GNU/Linux Filesystem  - بخش 4
 • ویراستاران vi / vim
 • Bash Shell تعاملی
 • Bash Shell تعاملی - بخش 1
 • Bash Shell تعاملی - بخش 2
 • عبارات منظم - معرفی عبارات منظم
 • شبکه های لینوکس
 • مدیریت سیستم لینوکس
 • مدیریت سیستم لینوکس - بخش 1
 • مدیریت سیستم لینوکس - بخش 2
 • بررسی و خلاصه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linux Fundamentals For Network Engineers Publisher:INE Author:Travis Bonfigli Duration:7hr 39min

This course is designed specifically to introduce both new and experienced professional network engineers to the Linux operating system and environment. The course begins with a comprehensive overview of Linux and quickly dives into the fundamentals of the CLI with real-world examples that demonstrate critical Linux co
Course Description
This course is designed specifically to introduce both new and experienced professional network engineers to the Linux operating system and environment. The course begins with a comprehensive overview of Linux and quickly dives into the fundamentals of the CLI with real-world examples that demonstrate critical Linux concepts like the Bash shell interactive user interface, utilities, and the hierarchical Linux file system structure. With that solid foundation established, we progress to system and file security, user interface customization with the Bash shell, file editing, and system and network administration tasks, and take a brief look at the power of Bash shell scripting and how it can be leveraged from a network administrator perspective. This course will fully prepare attendees to continue on to the Shell Scripting Fundamentals for Network Engineers course.
Overview of Linux/GNU/UNIX History
In the beginning…
UNIX/Linux/GNU Historical Overview :: Part 1
UNIX/Linux/GNU Historical Overview :: Part 2
Linux Distributions (FREE)Linux Distributions (FREE)
Downloading/Installing LinuxDownloading/Installing Linux
Linux System OverviewLinux Software ArchitectureLinux Software Architecture
The Linux Tool Box (Utilities)
Basic Linux UtilitiesBasic Linux Utilities
Linux Utilities for Working with Files
Linux Utilities for Working with Files :: Part 1
Linux Utilities for Working with Files :: Part 2
Linux Utilities for Working with Files :: Part 3
Linux Utilities for Working with Files :: Part 4
Linux Navigation UtilitiesLinux Navigation Utilities
Linux Communication UtilitiesLinux Communication Utilities
Linux Compression UtilitiesLinux Compression Utilities
Linux Email UtilityLinux Email Utility
The GNU/Linux FilesystemThe GNU/Linux Filesystem
The GNU/Linux Filesystem :: Part 1
The GNU/Linux Filesystem :: Part 2
The GNU/Linux Filesystem :: Part 3
The GNU/Linux Filesystem :: Part 4
The vi/vim EditorsThe vi/vim EditorsThe vi/vim Editors
The Interactive Bash ShellThe Interactive Bash Shell
The Interactive Bash Shell :: Part 1
The Interactive Bash Shell :: Part 2
Regular Expressions - An IntroductionRegular Expressions - An IntroductionRegular Expressions - An Introduction
Linux NetworkingLinux NetworkingLinux Networking
Linux System AdministrationLinux System Administration
Linux System Administration :: Part 1
Linux System Administration :: Part 2
SummarySummaryFinal Review & Summary

پیشنهاد فرادرس