مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش درک ارزهای دیجیتال، بیت کوین و بلاک چین

دسته بندی ها: آموزش ارز دیجیتال (Cryptocurrency) ، آموزش های INE ، بلاک چین (Blockchain)

دوره شش ساعته با معرفی مفاهیم فن آوری Blockchain، از جمله تکامل ارز از طریق ارزهای دیجیتال با بحث دقیق در مورد قوانین و جرایم سایبری آغاز می گردد. همچنین شما را با دنیای Bitcoin آشنا می سازد. علاوه بر این اصول تاریخی پول، ارز، تجارت، بانک داری و ظهور ارز دیجیتال را فرا خواهید گرفت و در مورد جوانب مثبت و منفی بانکداری غیرمتمرکز و ارز دیجیتالی، از جمله برخی از موارد جرایم سایبری و موارد نقض در معرض این بازار جدید و آسیب پذیر، و همچنین برخی از مزایای بالقوه در بازار و کارآیی آن را آموزش می بینید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درس 1: تاریخچه مختصر پول
 • درس 2: خرابی ها و ناکامی های سیستم فعلی فیات
 • درس 3: بیت کوین
 • درس 4: Blockchain
 • درس 5: جرایم سایبری
 • درس 6: سرمایه گذاری Cryptocurrency
 • درس 7: AltCoins
 • درس 8: Cryptocurrenc-چگونه می تواند شکست بخورد
 • درس 9: بانكداري غیرمتمرکز
 • درس 10: نوآوری و آینده cryptocurrencies و blockchains
 • درس 11: اپلیکیشن ها و نوآوری ها
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Understanding Crypto Currencies, Bitcoins, and Blockchains Publisher:INE Author:Aamir Lakhani / Keith Rayle Duration:+6 h


The Sneak Peek program provides early access to Pearson video products and is exclusively available to Safari subscribers. Content for titles in this program is made available throughout the development cycle, so products may not be complete, edited, or finalized, including video post-production editing.
A six hour course introducing the fundamentals of Blockchain technology, including the evolution of currency through to cryptocurreny with detailed discussions about regulation and cybercrime.
The Understanding CryptoCurrencies, Bitcoins, and Blockchains LiveLessons course provides more than 6 hours of detailed discussion introducing you to the world of Bitcoin and it’s evolution. Aamir and Keith provide a historical foundation of money, currency, trade, banking, and the advent of digital currency. They use slides and lite board demonstrations to illustrate complex Bitcoin and Blockchain concepts, and walk you through some of the transactions needed to tap into the digital currency market.
They discuss the pros and cons of decentralized banking and digital currency, including some of the large-scale cybercrime and money laundering cases affecting this new and vulnerable market, as well as some of the potential benefits in market and efficiency. They discuss some of the various types of cryptocurrencies, and what the future may hold for the market and Blockchain as a whole.
Topics include:
Lesson 1: A brief history of money
Lesson 2: Failures and frustrations of the current fiat system
Lesson 3: Bitcoin
Lesson 4: The Blockchain
Lesson 5: Cyber Crime
Lesson 6: Cryptocurrency investing
Lesson 7: AltCoins
Lesson 8: Cryptocurrenc—How it can fail
Lesson 9: Decentralized banking
Lesson 10: Innovation and future of cryptocurrencies and blockchains
Lesson 11: Applications and Innovations
Table of Contents
Introduction
Understanding Crypto Currencies, Bitcoins, and Blockchains: Introduction 00:01:47
Lesson 1: A Brief History of Money
Learning objectives 00:00:28
1.1 A look back--society and trading 00:10:54
1.2 How currency works 00:08:56
1.3 Currency exchanges and trading 00:03:24
Summary 00:00:54
Lesson 2: Failures and Frustrations of the Current Fiat System
Learning objectives 00:00:34
2.1 Common problems with modern currencies 00:06:29
2.2 Introduction to financial crimes 00:03:50
2.3 The future of current banking systems 00:05:11
Summary 00:00:30
Lesson 3: Bitcoin
Learning objectives 00:00:23
3.1 Introduction to Bitcoin 00:29:35
3.2 How Bitcoins are used today 00:12:13
3.3 Bitcoin mining 00:06:12
3.4 Bitcoin mixing 00:05:36
3.5 Bitcoin wallets 00:08:55
Summary 00:02:53
Lesson 4: The Blockchain
Learning objectives 00:00:25
4.1 Introduction to the Blockchain 00:24:48
4.2 Blockchain nodes 00:05:29
4.3 Blockchain Proof of Work 00:08:18
4.4 Bitcoin Blockchain 00:06:52
Summary 00:00:54
Lesson 5: Cyber Crime
Learning objectives 00:00:22
5.1 History of digital money on the DarkNet 00:08:54
5.2 The DarkNet 00:23:26
5.3 Demo: Darknet OnRamp 00:04:03
Summary 00:00:56
Lesson 6: Cryptocurrency Investing
Learning objectives 00:00:31
6.1 A basic look at cryptocurrency investing 00:15:04
6.2 ALT Coin 00:07:32
6.3 Initial Coin Offering (ICO) market 00:09:44
6.4 ICO Blockchains 00:08:42
Summary 00:03:04
Lesson 7: AltCoins
Learning objectives 00:00:22
7.1 AltCoin trading 00:08:45
7.2 ETH tokens 00:08:24
7.3 LiteCoin 00:05:41
7.4 Monero 00:07:48
Summary 00:01:33
Lesson 8: Cryptocurrency--How it Can Fail
Learning objectives 00:00:29
8.1 How cryptocurrency fails 00:09:55
8.2 Uncertainty with regulation 00:13:01
8.3 Transaction fees 00:09:23
8.4 Cryptocurrency failures 00:08:34
8.5 Well known attacks 00:05:44
Summary 00:00:48
Lesson 9: Decentralized Banking
Learning objectives 00:00:23
9.1 A look at modern banking systems 00:02:24
9.2 The problems of centralized banking 00:06:02
9.3 The power of centralized banking 00:08:12
Summary 00:01:42
Lesson 10: Innovation and the Future of Cryptocurrencies and Blockchains
Learning objectives 00:00:26
10.1 Where do we go from here: Cryptocurrencies 00:09:09
10.2 Where do we go from here: Blockchains 00:14:04
10.3 Blockchains: Differing visions of the future 00:04:04
10.4 Blockchains in the healthcare community 00:08:42
10.5 Private and IT blockchain applications 00:09:13
10.6 Centralized cryptocurrency (0:00 - 3:39) 00:03:39
10.7 Cryptocurrency stability issues (3:39-11:53) 00:08:19
10.8 Additional cryptocurrency concerns (11:53-15:22) 00:03:35
10.9 Impacts and privacy (15:22-19:46) 00:04:32
Summary 00:00:33
Lesson 11: Applications and Innovations
Learning objectives 00:00:17
11.1 Healthcare market 00:08:07
11.2 Blockchain in government 00:10:59
11.3 Instant payment 00:12:43
Summary
Understanding Crypto Currencies, Bitcoins, and Blockchains: Summary 00:00:58

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس