مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Windows PowerShell برای مبتدیان

دسته بندی ها: آموزش های INE ، آموزش ویندوز ، آموزش پاورشل (Powershell)

این دوره دلایل فنی و تئوری برای استفاده از PowerShell را توضیح می دهد درحالیکه اسکریپت نویسی را نیز پوشش می دهد. در این دوره از آخرین نسخه پاورشل یعنی PowerShell 5.0 استفاده شده است. همچنین در این دوره به تفاوت های نسخه های مختلف پاورشل نیز پرداخته می شود.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Shell - بخش 1
 • معرفی Shell - بخش 2
 • اجرای فرمان ها  - بخش 1
 • اجرای فرمان ها  - بخش 2
 • کار با داده و متغیرها - بخش 1
 • کار با داده و متغیرها - بخش 2
 • اسکریپت نویسی پاورشل
 • Drives, Providers and Hashtables
 • انتخاب، مرتب سازی و یافتن داده - بخش 1
 • انتخاب، مرتب سازی و یافتن داده - بخش 2
 • درک عمیق تر Shell
 • خط لوله
 • PowerShell Statements
 • PowerShell Loops
 • PowerShell Sub-expressions
 • ابزارسازی PowerShell - بخش 1
 • ابزارسازی PowerShell - بخش 2
 • معرفی ریموت کردن - بخش 1
 • معرفی ریموت کردن - بخش 2
 • پیکربندی Desired State - بخش 1
 • پیکربندی Desired State - بخش 2
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Windows PowerShell For Beginners Publisher:INE Author:Flynn Bundy Duration:6hr 25min

This course will cover the technical and theoretical reasoning’s for using PowerShell while also teaching scripting best practices. The project would be split into three sections which would start off with basics and introductory material then move onto fundamentals and finish with a slightly more advanced stage. The c
Course Description
This course will cover the technical and theoretical reasoning’s for using PowerShell while also teaching scripting best practices. The project would be split into three sections which would start off with basics and introductory material then move onto fundamentals and finish with a slightly more advanced stage. The course is presented in PowerShell 5.0 (latest) and features information for those running older versions and the differences between the versioning.Course
Intro and Core Networking Cmdlets
Introduction
Welcome to Shell :: Part 1
Welcome to Shell :: Part 2
Running Commands :: Part 1
Running Commands :: Part 2
Working with Data and Variables :: Part 1
Working with Data and Variables :: Part 2
PowerShell Scripting
Drives, Providers and Hashtables
Selecting, Sorting and Finding Data :: Part 1
Selecting, Sorting and Finding Data :: Part 2
Deeper into the Shell
The Pipeline
PowerShell Statements
PowerShell Loops
PowerShell Sub-expressions
PowerShell Tool Making :: Part 1
PowerShell Tool Making :: Part 2
Intro to Remoting :: Part 1
Intro to Remoting :: Part 2
Desired State Configuration :: Part 1
Desired State Configuration :: Part 2

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس