تبلیغات

آموزش Apache Cordova و PhoneGap

دسته بندی ها: آموزش کوردوا (Cordova) ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش های Infinite Skills ، برنامه نویسی ویندوز فون ، آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش برنامه نویسی IOS

infiniteskills-applying-apache-cordova-and-phonegap

Phonegap یک فریمورک متن باز برای ساخت اپلیکیشن های چند سکویی موبایل است که توسط Adobe معرفی شده است.

Apache Cordova نیز نسخه ای از Phonegap است که توسط کمپانی Apache توسعه داده می شود.

در این آموزش تصویری با Apache Cordova و PhoneGap آشنا می شوید. در این دوره به ویژگی های Apache Cordova و PhoneGap به صورت جداگانه می پردازد. در ادامه تفاوت ها و شباهت های این دو فریمورک بررسی می شود. این دوره آموزشی محصول موسسه InfiniteSkills است.

سرفصل های دوره:

 • استفاده از Apache Cordova و PhoneGap
 • نحوه تنظیم برنامه
 • کار با سیستم عامل و وب
 • نصب CLI و فون گپ
 • راه اندازی شبیه ساز
 • اضافه کردن سیستم عامل
 • کار با PhoneGap CLI
 • نحوه اشکال زدایی برنامه
 • کار با HTML5
 • کار با نرم افزار معماری
 • سازگاری HTML5
 • کار با قالب های SPA و UI
 • کار با رویدادهای اصلی
 • مدیریت پلاگین
 • کار با پلاگین های دیگر
 • و...

عنوان دوره: InfiniteSkills Applying Apache Cordova and PhoneGap مدت زمان: 4 ساعت و 30 دقیقه نویسنده: Maximiliano Firtmanتوضیحات:

In this project-based Applying Apache Cordova and PhoneGap video tutorial series, you'll quickly have relevant skills for real-world applications.
Follow along with our expert instructor in this training course to get:
Concise, informative and broadcast-quality Applying Apache Cordova and PhoneGap training videos delivered to your desktop
The ability to learn at your own pace with our intuitive, easy-to-use interface
A quick grasp of even the most complex Applying Apache Cordova and PhoneGap subjects because they're broken into simple, easy to follow tutorial videos
Practical working files further enhance the learning process and provide a degree of retention that is unmatched by any other form of Applying Apache Cordova and PhoneGap tutorial, online or offline... so you'll know the exact steps for your own projects.
Build web apps that take can advantage of features such as the camera, accelerometer, address book, and GPS in iOS, Android, and other devices. With this video course, mobile and web developer Max Firtman shows you how to extend your HTML, CSS, and Javascript code to work with native devices, using Apache Cordova and Adobe?s free PhoneGap framework.
Max presents a series of small labs and tutorials that demonstrate how to set up Cordova so you can embed your existing web app inside. You?ll come away with hybrid apps that are not purely web-based, but still use web views rather than the device?s native UI framework. These device-agnostic mobile apps can be adapted to work with any native device.
Max Firtman, an Adobe Community Champion and founder of ITMaster Professional Training, is a mobile and web developer, speaker and author of several O?Reilly books including Programming the Mobile Web and jQuery Mobile: Up and Running. He also presented the Mobile HTML5 video for O?Reilly. He blogs about mobile web development at www.mobilexweb.com and maintains a website at www.mobilehtml5.org.

01. Applying Apache Cordova and PhoneGap Welcome to the Course 02. Set Up Cordova, PhoneGap and Hybrids Platforms and Web Views Versions and Requirements Installing CLI and PhoneGap the Desktop App Setting Up Emulators 03. Working with Cordova Projects 0301 Creating a Project and Adding Platforms 0302 PhoneGap CLI 0303 Running the App 0304 PhoneGap Developer App 0305 Debugging the App 0306 The config.xml 0307 Browsing the Documentation 0308 Third-Party Tools 04. Working with HTML5 0401 App Architecture 0402 Replacing WebView with CrossWalk 0403 HTML5 Compatibility 0404 SPA and UI Frameworks 05. Cordova JS and Plugins 0501 Basic Cordova Template 0502 Main Events 0503 Plugins Management 0504 StatusBar 0505 Native Dialogs 0506 Camera 0507 Contacts 0508 Other Plugins 06. Building 0601 Building Locally for a Device 0602 Building Locally for the Store 0603 Remote Buil

حجم فایل: 1.2GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
InfiniteSkills Applying Apache Cordova and PhoneGap

پیشنهاد فرادرس