مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش برنامه نویسی ++C

دسته بندی ها: آموزش سی پلاس پلاس ، آموزش های Infinite Skills

infiniteskills-beginning-c-programming

در این آموزش تصویری با برنامه نویسی ++C آشنا می شوید. این دوره به معرفی ابزارها و ویژگی های سی پلاس پلاس می پردازد. این دوره آموزشی محصول موسسه InfiniteSkills است.

سرفصل های دوره:

 • نصب و راه اندازی ++C
 • نحوه اجرای برنامه
 • کار با توابع
 • نحوه بهبود ++ C
 • کار با عناصر داده ای
 • کار با انواع داده
 • کار با متغیرها
 • کار با اپراتورها
 • مقدمه ای بر کنترل جریان
 • کار با عبارات
 • تست در ++C
 • مقدمه ای بر تست libunittest
 • کار با Primer
 • کار با اشاره گرها، آرایه ها
 • کار با کلاس ها، ساختار برنامه
 • آموزش برنامه نویسی شی گرا
 • کار با فضاهای نامی
 • بررسی STL
 • کار با تکرارکننده STL
 • نحوه عملکرد اشیاء
 • مدیریت خطا
 • نحوه تست و اشکال زدایی برنامه
 • و...

عنوان دوره: InfiniteSkills Beginning C++ Programming مدت زمان: 9 ساعت نویسنده: John Dubchakتوضیحات:

In this project-based Beginning C++ Programming video tutorial series, you'll quickly have relevant skills for real-world applications.
Follow along with our expert instructor in this training course to get:
Concise, informative and broadcast-quality Beginning C++ Programming training videos delivered to your desktop
The ability to learn at your own pace with our intuitive, easy-to-use interface
A quick grasp of even the most complex Beginning C++ Programming subjects because they're broken into simple, easy to follow tutorial videos
Practical working files further enhance the learning process and provide a degree of retention that is unmatched by any other form of Beginning C++ Programming tutorial, online or offline... so you'll know the exact steps for your own projects.
In this C++ for Beginners training course, expert author John Dubchak will teach you everything you need to know to start programming with C++. This course is designed for users who are familiar with general programming concepts, although no previous experience with C++ is required.
You will start by learning how to create your first C++ program, then jump into learning about C++ language elements. From there, John will show you how to test C++ programs. This video tutorial also covers functions, pointers, arrays, references, classes, and object-oriented programming. You will also learn about templates and generic programming, as well as the standard template library. Finally, you will learn about error handling in C++, including exceptions, basic error handling, and programming with exceptions. 
Once you have completed this computer based training course, you will have learned everything you need to know to write your own C++ programs. Working files are included, allowing you to follow along with the author throughout the lessons.

01. Introduction Introduction And Course Overview A First Look At The Tools Required About The Author 0104 How To Access Your Working Files 02. Your First C++ Program Creating Your First C++ Program Installing A C++ Compiler Compiling And Running Your Program Introduction To The Main Function Of A C++ Program Dealing With Program Arguments Hands On - Enhancing Our Hello World C++ Program 03. C++ Language Elements 0301 Overview 0302 Primitive Language Data Types 0303 Using Variables 0304 Introduction To Operators And Operator Precedence 0305 Introduction To Control Flow, Part 1 0306 Introduction To Control Flow, Part 2 0307 Statements And Expressions 0308 Using Include Files With Multiple Files 0309 Hands On - Programming A Basic Calculator 04. Testing C++ Programs 0401 Testing In C++ 0402 Introduction To Testing 0403 Introduction To libunittest Testing 0404 Introduction To UnitTest++ Testing 0405 Introduction To Google Test 0406 Hands On - Programming with Tests 05. Functions 0501 Chapter Overview 0502 A Function Primer 0503 Function Scopes 0504 Unit Testing Functions 0505 Function Best Practices 0506 Hands On - Programming With Functions 06. Pointers, Arrays, And References 0601 C++ And Memory 0602 C++ Pointers 0603 Allocating And Deallocating Memory 0604 Pointers, References, And Value Types 0605 Pointers In C++11 0606 Hands On - Pointers And Heap Allocation In C++11 07. Classes, Structs And Object-Oriented Programming 0701 Chapter Overview 0702 Structs And Classes 0703 Using Structs And Classes 0704 Object-Oriented Programming 0705 Namespaces - The C++ Module System 0706 Hands On - Designing With Class - Part 1 0707 Hands On - Designing With Class - Part 2 08. Templates And Generic Programming 0801 A Motivating Example 0802 Template Functions 0803 Template Classes 0804 Generic Programming Case Study 0805 Hands On - Generic Programming - Part 1 0806 Hands On - Generic Programming - Part 2 09. The Standard Template Library 0901 Chapter Overview 0902 STL Overview 0903 STL Containers - Part 1 0904 STL Containers - Part 2 0905 STL Iterators 0906 STL Algorithms - Part 1 0907 STL Algorithms - Part 2 0908 Lambdas And Function Objects - Part 1 0909 Lambdas And Function Objects - Part 2 10. Error Handling In C++ 1001 Basic Error Handling 1002 Introduction To Exceptions 1003 Introduction To STL Exceptions 1004 Programming With Exceptions 1005 Hands On - Programming With Exceptions 11. Makefiles 1101 Anatomy of a Makefile 12. Conclusion 1201 Wrap Up

حجم فایل: 1.2GB

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
InfiniteSkills Beginning CPlusPlus Programming

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس


reza 5 سال و 5 ماه قبل

اول بابت تمام آموزش هایی ک زحمتشون رو کشیدید تشکر کنم، واقعا به درد بخور هستن
اگه میشه لطف کنین آموزش های بیشتری از c++ بزارید
اگر امکانش هست آموزش c++ زیر رو هم تو سایتتون قرار بدین ، ممنون
Pluralsight - Windows Runtime Internals
http://avxhome.se/ebooks/eLearning/pt-windows_runtime_internals.html

Pluralsight - High-performance Computing in C++
http://avxhome.se/ebooks/eLearning/pt-high-perf_computing_cpp.html