آموزش پیشنهادی فرادرس

دوره جرم شناسی رایانه‌ای

دسته بندی ها: آموزش امنیت شبکه ، آموزش شبکه ، آموزش های Infinite Skills

این دوره آموزش جرم شناسی رایانه‌ای، متخصص Ric Messier به شما درباره شروع کار در این صنعت آموزش می دهد. جرم شناسی رایانه‌ای یکی از موضوعات گسترده‌ای است که با مهارت‌های مختلفی سروکار دارد که تماما برای جوابگویی به قانون یا تحقیق سوالات در ارتباط با کامپیوتر است.

Ric به شما مروری بر مهارت‌هایی که برای کار در این حوزه بسیار فنی نیاز دارید آموزش می دهد.اما جرم شناسی رایانه‌ای یک حوزه گسترده‌ای است، این دوره مباحث مختلفی از آماده سازی برای تحقیق تا اخلاقیات و مالکیت شواهد، شاهد متخصص بودن و قانون دربرابر تحقیقات سازمانی را شامل می شود. شما درباره ابزار جرم شناسی و چگونه کاربرد آنها مثل ProDiscover، FTK و EnCase آموزش خواهید دید.

این دوره آموزشی مباحثی مثل تحقیقات شبکه، بدافزار و جمع آوری شواهد شبکه را پوشش می دهد. شما همچنین درباره UNIX، ویندوز و Mac OS برای فهمیدن اینکه از کجا می توانید شواهدی را جستجو و بازیابی کنید، آموزش می بینید.

در پایان این دوره کامپیوتر محور برای جرم شناسی رایانه‌ای، شما بطور واضح خواهید فهمید برای تبدیل شدن به بازرس جرم شناسی رایانه‌ای به چه چیزی نیاز دارد و ابزارها و تکنیک‌های موجود برای پیدا کردن شواهدی که دنبال آن بودید، یاد خواهید گرفت.

ماشین‌های مجازی

جرم شناسی موبایل

درباره من

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Computer Forensics Author:Ric Messier Duration:10:56:04

This video based Computer Forensics training course expert Ric Messier will teach you how to get started in this industry. Computer Forensics is a broad topic that touches on many different skills, all specific to answering legal or investigative questions in relation to a computer. Ric will give you an overview of the skills you will need in order to work in this highly technical field.Because Computer Forensics is a broad field, this course covers a lot of topics, from preparing for an investigation, to ethics, to evidence acquisition, being an expert witness and legal vs. corporate investigations. You will learn about forensic tools and how they are used, such as ProDiscover, FTK, and EnCase. This video tutorial covers wireless network investigations, malware and collecting network evidence. You will also learn about UNIX, Windows, Linux and Mac OS, in order to understand where to look for and recover evidence from.By the conclusion of this computer based tutorial for Computer Forensics, you will have a clear understanding of what it takes to be a computer forensics investigator, and the tools and techniques available to you to find the evidence you will be looking for.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس