مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش مبانی پایگاه داده برای برنامه نویسان جاوا

دسته بندی ها: آموزش جاوا (Java) ، پایگاه داده ، آموزش های Infinite Skills

توانایی برنامه نویسی و طراحی پایگاه داده، یکی از مهم ترین ویژگی هایی است که از برنامه نویسان جاوا انتظار می رود. این دوره آموزشی کدگرا، شما را با چگونگی برنامه نویسی برای دو نوع از رایج ترین سیستم های پایگاه داده که امروزه استفاده می شوند، آشنا می کند که عبارتند از: سیستم های رابطه ای مرسوم RDBMS (مانند اوراکل، SQL Server و PostgreSQL) و سیستم های غیر رابطه ای و NoSQL محبوب امروزی (مانند Mongo DB و Apache Cassandra). در این آموزش شما با سه پایگاه داده SQLite3 (رابطه ای)، PostgreSQL (رابطه ای) و MongoDB (NoSQL) و همچنین سه API که عبارتند از: JDBC، JPA و API جاوا برای MongoDB به صورت عملی کار می کنید . همچنین، این دوره آموزشی مفاهیم پایه طراحی اسکیما و نرمال سازی در RDBMSes را پوشش می دهد. آگاهی از نحوه درخواست از پایگاه داده، طراحی آن و تفاوت برنامه نویسی آن در سیستم های رابطه ای و سیستم های NoSQL برای تمام برنامه نویسان جاوا در هر سه پایگاه داده محبوب SQLite3، PostgreSQL و MongoDBGain ضروریست. تجربه برنامه نویسی با Java JDBC، JPA و MongoDB APIs اصول اولیه طراحی اسکیما و نرمال سازی در RDBMS است که به منظور برقراری تعادل بین پایگاه داده های سبک و سنگین استفاه می شود. این دوره آموزشی برای افرادی که به مقدمات برنامه نویسی جاوا مسلط هستند طراحی شده است. Martin Kalin، مدرس این دوره دارای مدرک دکترا از دانشگاه Northwestern است و از سال 1995 تا کنون با جاوا کار می کند. علاوه بر این او یک برنامه نویس تجاری است که در نوشتن سیستم های نرم افزاری بزرگ مربوط به زمان بندی و برنامه ریزی تولید، متخصص است. او در نوشتن سه سری از کتاب های C و ++C همکاری داشته و نویسنده شش اثر دیگر از جمله "شروع توسعه وب با جاوا" و "آموزش Apache Tomcat" است.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Database Fundamentals for Java Programmers Publisher:InfiniteSkills Author:Martin Kalin Duration:06:41:47

Database programming and design are core competencies expected of every Java programmer. This code-oriented course moves you toward competency by providing a detailed overview of how to program for the two most common types of database systems used today: The traditional relational RDBMS systems (e.g. Oracle, SQL Server, and PostgreSQL) and the now popular non-relational NoSQL systems (e.g. Mongo DB and Apache Cassandra).Filled with hands-on action, you'll work with three databases: SQLite3 (relational), PostgreSQL (relational), and MongoDB (NoSQL) and three APIs: JDBC, JPA, and the Java API for MongoDB. In addition, the course also covers the basics of schema design and normalization in RDBMSes.Acquire the database and design knowledge every Java programmer must possessUnderstand the distinctions in programming for relational systems vs. NoSQL systemsGo hands-on with three popular database systems: SQLite3, PostgreSQL, and MongoDBGain experience programming with the Java JDBC, JPA, and MongoDB APIsExplore the basics of schema design and normalization for RDBMS systemsLearn to evaluate the trade-offs between lightweight and heavyweight database systemsCourse is designed for learners with basic Java skills and access to Java 8 or laterMartin Kalin has a Ph.D. from Northwestern University and is a professor in the College of Computing and Digital Media at DePaul University who's worked with Java since 1995. In addition to teaching, Martin is a commercial programmer who specializes in writing large software systems related to production planning and scheduling. He has co-written a series of books on C and C++ and is the author of six O'Reilly titles, including "Beginning Java Web Development" and "Learning Apache Tomcat".

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس