مطالب پیشنهادی از سراسر وب

Exam 70 414 - Microsoft Windows Server 2012 آموزش صدور گواهینامه

دسته بندی ها: آموزش ویندوز سرور ، آموزش های Infinite Skills ، آموزش شبکه (Computer network)

در این دوره،جان سویل، نویسنده و متخصص، نحوه پیاده سازی یک محیط  پیشرفته ویندوز سرور را به شما آموزش خواهد داد تا شما را برای آزمون 70-414 آماده کند.

این دوره برای آن دسته از کاربرانی طراحی شده است که یک دانش پایه از سرور ویندوز داشته باشند. شما دوره را با یادگیری شیوه مدیریت مرکز داده سازمانی، آغاز خواهید کرد. سپس به یادگیری نحوه پیاده سازی راهکاری برای نظارت خواهید پرداخت. از آنجا، جان به شما نحوه پیاده سازی یک استراتژی بروزرسانی، طراحی یک راهکار پیکر بندی و مجازی سازی سازمانی را نشان خواهد داد. این آموزش ویدیویی همچنین برنامه ریزی یک راهکار انتقال مجازی سازی، طراحی راهکار مدیریت شبکه ،طراحی راهکاری برای ذخیره سازی و ییاده سازی مجموعه ابزار مقابله با خرابی سیستم را پوشش خواهد داد.

مفاهیم دیگری که مورد بررسی قرار می گیرند شامل پیاده سازی توازن بار شبکه، معماری یک راهکار برای بازیابی فاجعه و تداوم تجارت و سرویس های مدیریت فهرست های فعال می شوند.

به محض اینکه این دوره رایانه محور را به اتمام برسانید، شما قادر خواهید بود یک سرور ویندوز پیشرفته را پیاده سازی کنید. همچنین دانش لازم برای موفقیت در آزمون 414 -70 را خواهید داشت.

پایان

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Microsoft Windows Server 2012 Certification Training - Exam 70-414 Author:John Savill Duration:08:30:58

In this Microsoft Windows Server 2012 Certification Training – Exam 70-414, expert author John Savill will teach you how to implement an advanced Windows Server environment, preparing you for the 70-414 exam. This course is designed for users that already have a basic knowledge of a Windows Server.You will start by learning how to manage an enterprise datacenter, then jump into learning how to implement a monitoring solution. From there, John will show you how to implement an update strategy, and design a configuration solution and an enterprise virtualization solution. This video tutorial will also cover planning a virtualization migration solution, designing a network management solution, designing a storage solution, and implementing the failover clustering feature. Other topics that are included are implementing network load balancing, architecting a business continuity and disaster recovery solution, and active directory rights management services.Once you have completed this computer based training course, you will be fully capable of implementing an advanced Windows Server. You will also have the knowledge necessary to complete the 70-414 Exam.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس