KelbyOne_Lightroom_5_In_Depth_Web_and_Slideshows

در این آموزش تصویری با وب و اسلایدشو در Lightroom 5 آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه KelbyOne است.

سرفصل های دوره:

  • نمایش خودکار ماژول
  • سفارشی کردن نمایش به صورت اسلاید
  • عنوان اسلایدشو
  • اضافه کردن موسیقی به یک نمایش به صورت اسلاید
  • تبدیل اسلاید شو به فیلم
  • تبدیل اسلاید شو به  فایل PDF
  • گالری های وب
  • و…

عنوان دوره:  KelbyOne Lightroom 5 In Depth: Web and Slideshows
مدت زمان: 30 دقیقه
نویسنده:  Matt Kloskowski


توضیحات:

KelbyOne Lightroom 5 In Depth: Web and Slideshows

30 minutes
Matt Kloskowski

Introduction
IntroductionFree Lesson
Lesson 2: Slideshow Module
Lesson 3: Customize Slideshow
Lesson 4: Slideshow Titles
Lesson 5: Add Music to a Slideshow
Lesson 6: Export Your Slideshow as Video
Lesson 7: Export Slideshow as a PDF
Lesson 8: Web Galleries
Lesson 9: Web Galleries, Continued
Lesson 10: Find More Galleries
Lesson 11: Conclusion