آموزش کوبرنتیز (Kubernetes)

دسته بندی: فریمورک ها

معرفی کوبرنتیز (Kubernetes)

Kubernetes تکنولوژی مدیریت کانتینری است که در Google lab برای مدیریت اپلیکیشن های کانتینری در انواع مختلف محیط مانند فیزیکی، مجازی و ابر توسعه داده می شود. Kubernetes یک سیستم متن باز است که به ایجاد و مدیریت کانتینر کردن اپلیکیشن ها کمک می کند.

کوبرنتیز چیست؟

Kubernetes یک ابزار مدیریت کانتینری متن باز است که توسط بنیاد محاسبات بومی ابری (CNCF) میزبانی شده است. Kubernetes همچنین به عنوان نسخه پیشرفته Borg شناخته می شود که در گوگل برای مدیریت فرآیندهای در حال اجرا و پردازش های دسته ای شناخته شده بود که قبلا توسط سیستم های جداگانه مورد استفاده قرار گرفت. Kubernets توانایی خودکارسازی استقرار، مقیاس بندی اپلیکیشن و عملیات کانتینرهای اپلیکیشن در بین خوشه ها را دارد. همچنین قادر به ساخت زیرساخت کانتینر را دارد.

ویژگی های کوبرنتیز

  • استقرار، توسعه و ادغام مداوم
  • زیرساخت کانتینر شده
  • مدیریت میانی اپلیکیشن
  • زیرساخت خودکار مقیاس پذیر
  • سازگاری محیطی در زمینه توسعه تست و تولید
  • زیرساختی که که هر جزء می تواند به عنوان یک واحد جداگانه عمل کند
  • استفاده بیشتر از منابع
  • زیرساخت پیش بینی شده که قرار است ایجاد شود

یکی از اجزای مهم Kubernetes این است که می تواند برنامه را بر روی خوشه های زیربنای فیزیکی و مجازی ماشین اجرا کند. همچنین دارای قابلیت اجرای برنامه ها در ابر است. Kubernetes به حرکت از زیرساخت host-centric به زیرساخت container-centric کمک کند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟