آموزش پیشنهادی فرادرس

آشنایی با Code Reflections

دسته بندی ها: آموزش طراحی وب ، آموزش های Laracasts

ریفکتورینگ در مورد کدی که نوشتید گامی مهم برای هر توسعه دهنده است. کافی نیست که روزانه به طور ساده کد را استخراج، ریفکتور و فراخوانی کنید. قطعا همین طور است پس از اتمام، باید آنچه انجام داده اید را ارزیابی کنید. آیا این کدی که نوشتید بهتر نیست؟ واضح تر نیست؟ دشوار بودن پاسخ به این سوال را دست کم نگیرید. مغز ما هر لحظه موفق به فریب ما می شود.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Laracasts Code Reflections Duration:54:43 mins Level:Advanced

Reflecting upon the code you've written is an important step for any developer. It's not enough to simply extract, refactor, and call it a day. No. Once complete, you must evaluate what you've done. Is the code now better? Is it more clear? Don't underestimate how difficult a question this can be. Our brains manage to trick us at every turn.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس