آموزش مبانی SQL با MYSQL در 3 ساعت برای مبتدیان

دسته بندی ها: آموزش اس کیوال ، آموزش پایگاه داده ، آموزش مای اس کیو ال

در این ویدئو آموزشی با مبانی SQL با MYSQL آشنا می شوید. اگر به دنبال یک دوره کامل SQL برای مبتدیان همراه با مثال هستید این دوره برای شما مناسب است. SQL کوتاه شده Structured Query Language یک زبان است که توسط توسعه دهندگان نرم افزار، دانشمندان داده و هر کسی که با داده کار می کند استفاده می شود. با SQL شما می توانید داده ها را در پایگاه داده های رابطه ای ذخیره کنید و برای دریافت اطلاعات پرس و جو بنویسید.

سیستم های مدیریت پایگاه داده (DBMS) مختلفی وجود دارند که از SQL پشتیبانی می کنند. در این دوره ما برای یادگیری SQL از MySQL استفاده می کنیم. مای اس کیو ال پرطرفدارترین سیستم مدیریت پایگاه داده رایگان و متن باز در دنیاست. اگر شما از سیستم مدیریت پایگاه دیگری (مانند SQL Server) استفاده می کنید،  باز هم می توانید از این دوره بهره مند شوید زیرا 90 درصد از مهارت هایی که در این دوره یاد می گیرید می توانند به سایر سیستم های مدیریت دیتابیس منتقل شوند.

جدول محتوا:

 • 0:00:00 مقدمه

 • 0:01:02 اس کیو ال چیست؟

 • 0:04:24 برگه تقلب (Cheat Sheet)

 • 0:04:50 نصب MySQL روی مک

 • 0:09:48 نصب MySQL روی ویندوز

 • 0:15:08 ایجاد پایگاه داده برای این دوره

 • 0:23:40 دستور SELECT

 • 0:29:30 قسمت SELECT

 • 0:38:18 قسمت WHERE

 • 0:43:35 عملگرهای AND ،OR و NOT

 • 0:51:38 عملگر IN

 • 0:54:41 عملگر BETWEEN

 • 0:56:53 عملگر LIKE

 • 1:02:31 عملگر REGEXP

 • 1:11:51 عملگر IS NULL

 • 1:14:18 عملگر ORDER BY

 • 1:21:23 عملگر LIMIT

 • 1:24:50 دستورات Inner Joins

 • 1:33:16 عملیات Join در میان دیتابیس ها

 • 1:36:03 دستورات Self Joins

 • 1:40:17 جوین کردن چند جدول

 • 1:47:03 ترکیب شرط های Join

 • 1:50:44 دستور Implicit Join

 • 1:53:04 دستورات Outer Joins

 • 1:59:31 انجام Outer Join بین چند جدول

 • 2:05:50 دستورات Self Outer Joins

 • 2:08:02 عبارت USING

 • 2:13:25 دستورات Natural Joins

 • 2:14:46 دستورات Cross Joins

 • 2:18:01 آشنایی با Unions

 • 2:26:29 خصوصیات ستون ها

 • 2:29:54 افزودن یک سطر

 • 2:35:40 افزودن چند سطر

 • 2:38:58 افزودن سطرهای سلسله مراتبی

 • 2:44:51 ایجاد یک کپی از جدول

 • 2:53:38 بروزرسانی یک سطر

 • 2:57:33 بروزرسانی چند سطر

 • 3:00:47 استفاده از subquery برای بروزرسانی

 • 3:06:24 حذف سطر

 • 3:07:48 ریستور کردن دیتابیس دوره

Learn SQL Basics in 3 Hours - SQL for Beginners Programming with Mosh 3:10:19 Beginner

Learn SQL with MySQL in 3 hours - SQL Course for beginners.

TABLE OF CONTENT

0:00:00 Introduction
0:01:02 What is SQL?
0:04:24 Cheat Sheet
0:04:50 Installing MySQL on Mac
0:09:48 Installing MySQL on Windows
0:15:08 Creating the Databases for this Course
0:23:40 The SELECT Statement
0:29:30 The SELECT Clause
0:38:18 The WHERE Clause
0:43:35 The AND, OR, and NOT Operators
0:51:38 The IN Operator
0:54:41 The BETWEEN Operator
0:56:53 The LIKE Operator
1:02:31 The REGEXP Operator
1:11:51 The IS NULL Operator
1:14:18 The ORDER BY Operator
1:21:23 The LIMIT Operator
1:24:50 Inner Joins
1:33:16 Joining Across Databases
1:36:03 Self Joins
1:40:17 Joining Multiple Tables
1:47:03 Compound Join Conditions
1:50:44 Implicit Join Syntax
1:53:04 Outer Joins
1:59:31 Outer Join Between Multiple Tables
2:05:50 Self Outer Joins
2:08:02 The USING Clause
2:13:25 Natural Joins
2:14:46 Cross Joins
2:18:01 Unions
2:26:29 Column Attributes
2:29:54 Inserting a Single Row
2:35:40 Inserting Multiple Rows
2:38:58 Inserting Hierarchical Rows
2:44:51 Creating a Copy of a Table
2:53:38 Updating a Single Row
2:57:33 Updating Multiple Rows
3:00:47 Using Subqueries in Updates
3:06:24 Deleting Rows
3:07:48 Restoring Course Databases

If you're looking for a complete SQL tutorial for beginners with examples, this tutorial is a great way to learn SQL basics. Just follow through and you'll be able to write SQL queries in no time.

SQL, short for Structured Query Language, is a language used by software developers, data scientists and anyone who works with data. With SQL, you can store data in relational databases and write queries to extract valuable information.

There are various database management systems (DBMS) that support SQL but each product has its own implementation of SQL. In this course, we'll be using MySQL to learn SQL. MySQL is the most popular free and open-source database management system in the world. If you use a different DBMS (eg SQL Server), you can still benefit from this course as 90% of the skills you'll learn in this course can be transferred to other database management systems.

لینک های دانلود حجم فایل: 333.0MB همراه با زیرنویس انگلیسیبرای مشاهده لینک دانلود وارد حساب کاربری خود شوید. ورود عضویت

برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.