زبان متن باز Rust یک زبان برنامه نویسی سیستم است که با سرعت بسیار زیاد اجرا می شود و از امنیت ایمنی بالایی برخوردار است. Rust بر سرعت، امنیت حافظه و موازی سازی متمرکز است. موزیلا از کار انجمن Rust حمایت می کند.

در واقع Rust یک زبان چند پارادایمی و زبان خانواده C است که البته تفاوت قابل توجهی در معانی و سینتکس دارند که بر ایمنی و هم زمانی تمرکز می کند.

در این آموزش با Rust به طور کامل آشنا می شوید.