مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش پانداس پیشرفته

دسته بندی ها: آموزش پانداس (Pandas) ، آموزش پایتون (Python) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

اگر در پایتون کار کرده باشید، احتمالاً با اصول پانداس آشنا هستید. در این دوره پیشرفته، مدرس Brett Vanderblock نشان می دهد که چگونه می توانید از توابع پیشرفته پانداس - مانند کار با تاریخ، کار با داده های از دست رفته، یکپارچه سازی DataFrames و غیره - برای کار موثرتر با داده های خود بهره ببرید. مدرس دوره در ابتدا، شما را با DataFrames آشنا می کند، توابع برتر در پانداس را شناسایی می کند و به شما نشان می دهد چگونه می توانید فضای کاری پانداس را به طور موثر پیکربندی کنید. او به شما نحوه تبدیل انواع داده ها، کار با رشته ها و استفاده موثر از توابع apply map و applymap را نشان می دهد. او به شما نشان می دهد که چگونه توابع جمع چندتایی و Groupby را در پانداس ترکیب کنید و چگونه از توابع merge, join و concat استفاده کنید. او توابع plotting و statistical را با پانداس بررسی می کند. وی در پایان با توضیح اینکه چگونه می توانید از pandas-profiling و Geopandas استفاده کنید تا از توابع و داده های خود بیشترین بهره را ببرید، صحبت می کند.

4. تحلیل و مصورسازی داده های اکتشافی

فایل های تمرین exercise_files.zip

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Advanced Pandas Author:Brett Vanderblock, Madecraft Duration:1:02:30 Level:ADVANCED

If you've worked in Python, you're likely familiar with the basic of pandas. In this advanced course, instructor Brett Vanderblock shares how you can take advantage of the advanced functions of pandas—such as working with dates, dealing with missing data, merging DataFrames, and more—to work more effectively with your data. First, Brett introduces you to DataFrames, identifies the top functions in pandas, and shows you how to configure your pandas workspace efficiently. He walks you through converting data types, working with strings, and using the apply map and applymap functions effectively. He shows you how to combine Groupby and multiple aggregate functions in pandas and how to use the merge, join, and concat functions. Brett steps through plotting and statistical functions with pandas. He concludes by explaining how you can use pandas-profiling and Geopandas to get the most out of your functions and data.

<br><br>This course was created by <a href="http://www.onlymadecraft.com" target="_blank">Madecraft</a>. We are pleased to host this training in our library.<br><br><img src="http://files3.lynda.com/files/course_description_images/MadeCraft-Description-Logo.jpg" height="20%" width="20%">

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس