تبلیغات

آموزش پیشرفته عکاسی با فلاش

دسته بندی ها: آموزش عکاسی (Photography) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

نور طبیعی خوب تابشی جذاب و ملایم بر مکان عکاسی شما می افکند. به سادگی می توان این نوع نور را به نور فلاش - که وقتی بد استفاده شود، نوری ناملایم و زننده بر سوژه شما می تاباند - ترجیح داد. اما شما با مهارت کافی و ابزار مناسب می توانید - به جای اینکه منتظر طبیعت باشید تا صحنه را برای شما آماده کند - با استفاده از فلش هر نوع نوری را در هر مکانی به صورت مصنوعی تولید کنید. Ben Long از مبانی اولیه کار با فلاش فراتر رفته و ظرائف نور استودیویی را عمیقا بررسی می کند. در این دوره درباره ی رفتار نور، روش استفاده از ابزار اصلاح نور مانند چتر ها و سافت باکس ها، و حتی روش خرید فلاش و فلاشر رقص نور مناسب را یاد می گیرید. به علاوه، Ben موقعیت های واقعی عکاسی را نشان می دهد که در آنها به مفاهیم این دوره واقعیت می بخشد.

روش کار فلاش متر یا نور سنج

سافت باکس ها و چتر ها

پایان

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Advanced Photography: Flash Author:Ben Long Duration:3:27:48 Level:ADVANCED

The right kind of natural light casts an attractive, comforting glow over your shooting location. It's easy to favor this kind of lighting over flash, which, when used poorly, shines a harsh, unflattering light on your subjects. But with the right skills and equipment, you can use flash to artificially create any kind of lighting in nearly any location—instead of having to wait for Mother Nature to set the scene. In this course, Ben Long goes beyond the basics of flash, diving into the intricacies of studio lighting. Learn about the behavior of light, how to leverage modifiers like umbrellas and softboxes, and even how to shop for the right flash and studio strobe. Plus, Ben shares real-world shooting scenarios that can lend these concepts a real-world context.

پیشنهاد فرادرس