مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش پیشرفته Selenium: کلاس های پشتیبانی

دسته بندی ها: آموزش سلنیوم (Selenium) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش تست نرم افزار

با استفاده از کلاس های پشتیبانی در Selenium WebDriver، اجرای خودکار کد خود را قدرتمندتر کنید. در این دوره، مربی Alan Richardson به بررسی عمیق در Selenium WebDriver می پردازد و توضیح می دهد که چگونه کلاس های پشتیبانی می توانند به روزرسانی و نگهداری کد تست شما را آسان تر کنند. او چگونگی ایجاد تجرید عناصر را توضیح می دهد، که می تواند عناصر متداول HTML را به گونه ای نشان دهد تا کار با آن ها ساده تر شود. او در سنکرون سازی حالت ها و عناصر کاوش می کند، توضیح می دهد که چگونه مفاهیمی مانند WebDriverWait می تواند به شما کمک کند اطمینان حاصل کنید که تست های شما هنگام اجرای آن ها قوی تر است. همچنین، درباره مکان یاب ها، اجزای صفحه، EventFiringWebDriver و موارد دیگر بیاموزید.

6. ورود به سیستم با EventFiringWebDriver

نتیجه

فایل های تمرین Ex_Files_Advanced_Selenium.zip

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Advanced Selenium: Support Classes Author:Alan Richardson Duration:2:04:31 Level:ADVANCED

Make your automated execution code more robust using support classes within Selenium WebDriver. In this course, instructor Alan Richardson takes a deep dive into Selenium WebDriver, explaining how support classes can make updating and maintaining your test code much easier. Alan explains how to create element abstractions, which can represent common HTML elements to make them easier to work with. He digs into state and element synchronization, explaining how concepts such as WebDriverWait can help you ensure that your tests are more robust when they execute. Plus, learn about locators, page objects, EventFiringWebDriver, and more.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس