آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش توسعه نرم افزار Agile: تمرین کدنویسی تمیز

دسته بندی ها: آموزش Agile ، آموزش کدنویسی تمیز (Clean Code) ، آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

به عنوان یک کدنویس، کامپایلر تنها مخاطب شما نیست. همکاران شما - و حتی در آینده خود شما - هنگام رفع باگ ها، باید بتوانند به راحتی هدف اصلی شما را بفهمند. در این دوره می آموزید که چرا نوشتن کدی که تمیز است- یا به راحتی توسط کامپیوتر و انسان قابل درک است- و چگونگی انجام آن، در عمل مهم است. مربی Scott Ford چگونگی اطمینان از تمیزبودن و ساختار متفکرانه داشتن، از جمله نام ها، قالب بندی و منطق را بررسی می کند. همچنین، توضیح می دهد که یک تست واحد "تمیز" چگونه است و چگونه می توانید سریع و کارآمد بودن تست های خود را تضمین کنید.

نتیجه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Agile Software Development: Clean Coding Practices Author:M. Scott Ford Duration:1:04:58 Level:INTERMEDIATE

As a writer of code, the complier isn't your only audience. Your coworkers—and even your future self, when you fix bugs—must be able to easily understand your original intent. In this course, learn why it's important to write code that's clean—or, easily understood by both computers and humans—and how to do it in practice. Instructor Scott Ford reviews how to ensure that different aspects of your code are clearly and thoughtfully constructed, including names, formatting, and logic. Plus, he explains what a "clean" unit test looks like, and how to ensure that your tests are fast and efficient.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس