مطالب پیشنهادی از سراسر وب

توسعه نرم افزار Agile - مقابله با کدهای Legacy و Technical Debt

دسته بندی ها: آموزش Agile ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش کسب و کار (Business)

تقریباً در هر سازمانی توسعه دهندگان هنگام نوشتن قابلیت های جدید، ناچارند با کدهای Legacy دست و پنجه نرم کنند. آیا این کدهای Legacy تیم توسعه Agile شما را محدود کرده است؟ اگر چنین است، این دوره آموزشی راهنمای شما در نحوه پذیرش این سیستم های Legacy و بهبود آن در زمان پرداخت Technical Debt می باشد. مدرس Scott Ford با ایجاد و اجرای یک سلسله تست، نحوه بررسی کد  Legacy و حصار موجود در Technical Debt را توضیح می دهد. او همچنین نحوه معرفی مدیریت وابستگی و و بروزرسانی وابستگی ها و ابزارها، چگونگی حذف شلوغی و عوامل حواس پرتی از کد شما و نحوه حفظ بدهی فنی در تنگنا با ادامه تست محوری و نظارت بر کیفیت کد را نشان می دهد.

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Agile Software Development: Dealing with Legacy Code and Technical Debt Author:M. Scott Ford Duration:1:02:05 Level:INTERMEDIATE

In nearly every organization, developers are forced to grapple with old code that gets in the way of writing new features. Is legacy code limiting your development team's agility? If so, let this course be your guide for how to embrace a legacy system and improve it while paying down technical debt. Instructor Scott Ford explains how to review legacy code and fence in the technical debt by creating and running a test suite. He also demonstrates how to introduce dependency management and update dependences and tools, how to remove noise and distractions from your code, and how to keep technical debt at bay by remaining test driven and monitoring code quality.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس