مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش توسعه اندروید: برنامه نویسی همزمان با جاوا

دسته بندی ها: آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، برنامه نویسی موبایل ، آموزش جاوا (Java)

با مدیریت فرآیندها در چندین threads، اپلیکیشن های Android خود را کارآمدتر کنید. اگرچه threads منابع را به اشتراک می گذارند، شما می توانید کار را تقسیم کنید بنابراین آن تسک ها به طور همزمان انجام می شوند. با این وجود، برنامه نویسی چندین threads (موسوم به برنامه نویسی همزمان) می تواند یک چالش حتی برای توسعه دهندگان با تجربه باشد. این دوره مفاهیم و تکنیک های برنامه نویسی همزمان ویژه را به اندروید معرفی می کند. 

ابتدا نحوه ایجاد و شروع threads ساده پس زمینه و نحوه استفاده از handlers برای مدیریت صف پیام threads را بررسی می کنید. سپس متدهای مختلفی را برای بهینه سازی زمان بندی و عملکرد تسک های پس زمینه در Android با AsyncTask، سرویس های intent و API JobScheduler می آموزید. همچنین، ابزارهایی را بررسی می کنید که به شما در اجرای multithreading برای تسک های مختلف در Android کمک می کند: Loader، برای بارگذاری داده های غیرهمزمان، و API Retrofit منبع باز، برای ساخت درخواست های HTTP. 

توجه: برای به دست آوردن بیشترین استفاده از این دوره، شما باید با برنامه نویسی جاوا آشنایی داشته باشید و ابتدایی ترین مهارت های لازم برای ساخت برنامه های اندرویدی را با SD SDK و Android Studio درک کنید.

نتیجه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Android Development: Concurrent Programming with Java Author:David Gassner Duration:1:52:11 Level:INTERMEDIATE

Make your Android apps more efficient by managing processes in multiple threads. Although threads share resources, you can divide work so that tasks can be performed simultaneously. Still, programming multiple threads (aka concurrent programming) can be a challenge even for experienced developers. This course introduces concurrent programming concepts and techniques specific to Android.<br><br>

First, discover how to create and start simple background threads, and how to use handlers to manage a thread's message queue. Then, learn various methods for optimizing the scheduling and performance of background tasks in Android with AsyncTask, intent services, and the JobScheduler API. Plus, explore tools that help you implement multithreading for different tasks in Android: Loader, for asynchronous data loading, and the open-source API Retrofit, for making HTTP requests. <br><br>

Note: To get the most out of this course, you should be comfortable programming with Java, and should understand the most basic skills that are needed to build Android apps with the Android SDK and Android Studio.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس