آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش اساسی AutoCAD Electrical

دسته بندی ها: آموزش اتوکد (Autocad) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش های اتودسک (Autodesk)

در این دوره استفاده از مجموعه ابزار قدرتمند AutoCAD Electrical، که ابزارهای طراحی خودکار را برای طراحی سیم کشی، بستن مدار، ماژول های PLC، پنل ها و موارد دیگر ارائه می دهد را بیاموزید. رابط و فرآیند ایجاد طرح ها و نقشه های الکتریکی دقیق و اندازه گیری شده را بررسی کنید. مدرس دوره Shaun Bryant، نحوه طراحی نمودارهای سیم کشی، درج قطعات و پایانه ها، استفاده از نمادهای PLC در نمودارهای نردبانی، انجام سیم کشی نقطه به نقطه، ایجاد نمادهای سفارشی، اضافه کردن حاشیه نویسی مانند بلوک های عنوان در نقشه ها و اجرای گزارش ها را نشان می دهد. او همچنین نحوه تنظیم تنظیمات، سفارشی سازی الگوهای داخلی و استفاده از ابزارهای به روزرسانی نقشه ها را برای استفاده مجدد، کپی، صادرات و تأیید نقشه نشان می دهد.

11. استفاده از سیم کشی نقطه به نقطه

نتیجه

فایل های تمرین Ex_Files_AutoCAD_Electrical_EssT.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin AutoCAD Electrical Essential Training Author:Shaun 'SCB' Bryant, ACI Duration:5:47:05 Level:BEGINNER

Learn about using the powerful AutoCAD Electrical toolset, which offers automated drafting tools for designing wiring, circuiting, PLC modules, panels, and more. Explore the interface and the process of creating precise, measured electrical drawings and schematics. Instructor Shaun Bryant shows how to design wiring diagrams, insert components and terminals, use PLC symbols in ladder diagrams, perform point-to-point wiring, create custom symbols, add annotations like title blocks to drawings, and run reports. Shaun also shows how to adjust settings, customize the built-in templates, and use the drawing update tools to reuse, copy, export, and verify drawings.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس