آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش اساسی Autodesk Civil 3D 2020

دسته بندی ها: آموزش Autocad Civil 3D ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش های اتودسک (Autodesk)

Autodesk Civil 3D یک راهکار طراحی و مستند سازی برای مهندسی عمران است. با یادگیری استفاده از Civil 3D، می توانید عملکرد پروژه را بهبود بخشید، داده ها و فرآیندهای ثابت را حفظ کرده و سریع تر به تغییر پاسخ دهید. این دوره، مبانی این نرم افزار را به کاربران جدید Civil 3D معرفی می کند. مدرس دوره Josh Modglin، نحوه مدل سازی یک سطح، طرح بندی بخش ها و طراحی هندسه، از جمله ساخت ترازهای افقی و پروفایل های عمودی را نشان می دهد.

در مرحله بعد، نحوه ایجاد راهروها، بخش های متقاطع، شبکه های لوله گرانشی و شبکه های لوله فشار را نشان می دهد. سپس، کار با خطوط ویژگی و درجه بندی اشیاء را پوشش می دهد و با ارائه نمایی کلی از ابزارهای تولید طرح، جمع بندی می کند. هر فصل مملو از کلید های میانبر و نکاتی برای یکدست و کارآمدتر شدن جریان کار شماست و به شما کمک می کند تا روی مزایای منحصر به فرد Civil 3D در مقایسه با سایر نرم افزارهای طراحی عمرانی سرمایه گذاری کنید.

مقدمه

1. Autodesk Civil 3D چیست؟

14. برنامه ریزی ابزارهای تولید

نتیجه

فایل های تمرین Ex_Files_AutoCAD_Civil_3D_2020_EssT.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Autodesk Civil 3D 2020 Essential Training Author:Josh Modglin Duration:9:17:05 Level:BEGINNER

Autodesk Civil 3D is a design and documentation solution for civil engineering. By learning to use Civil 3D, you can improve project performance, maintain consistent data and processes, and respond faster to change. This course introduces the basics of the software to new Civil 3D users. Instructor Josh Modglin shows how to model a surface, lay out parcels, and design geometry, including the making of horizontal alignments and vertical profiles. Next, he demonstrates how to create corridors, cross-sections, gravity pipe networks, and pressure pipe networks. Then he covers working with feature lines and grading objects, and wraps up by providing an overview of the plan production tools. Each chapter is full of shortcuts and tips to make your workflow smoother and more efficient, and will help you capitalize on the unique benefits of Civil 3D compared to other civil design software.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس