آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش اساسی Autodesk Inventor 2020

دسته بندی ها: آموزش اینونتور (Autodesk Inventor) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش های اتودسک (Autodesk)

با Inventor 2020 شروع به کار کنید که محصول حرفه ای و نرم افزار طراحی مکانیکی از Autodesk می باشد. در این دوره، مدرس John Helfen، ابزارها و تکنیک های اساسی این سیستم طراحی پارامتری را بررسی می کند و نحوه ساخت قطعات و مونتاژها و مستند کردن آن ها به روشی را توضیح می دهد که به دیگران کمک می کند تا چگونگی تولید طرح های شما را درک کنند. نحوه ایجاد یک sketch و تبدیل آن به یک قطعه سه بعدی را با ابزار Extrude ، Revolve و Loft بیاموزید. پیش از صرف وقت و هزینه برای ساخت، بدانید که چگونه چندین بخش را در یک مونتاژ ترکیب کنید تا تعاملات را تست کنید. در پایان، کشف کنید که چگونه طرح های خود را با ترسیم ها مستند کنید و آن ها را با استایل های بصری و حاشیه نویسی تقویت کنید.

12. استفاده از محدودیت ها در قطعات موقعیت

نتیجه

فایل های تمرین ex_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Autodesk Inventor 2020 Essential Training Author:John Helfen Duration:4:26:32 Level:BEGINNER

Get up and running with Inventor 2020, the professional product and mechanical design software from Autodesk. In this course, instructor John Helfen reviews the essential tools and techniques of this parametric design system, explaining how to build parts and assemblies and document them in a way that helps others understand how your designs can be manufactured. Learn how to create a sketch and turn it into a 3D part with the Extrude, Revolve, and Loft tools. Find out how to combine multiple parts into an assembly to test the interactions—before you spend time and money on manufacturing. Finally, discover how to document your designs with drawings, and enhance them with visual styles and annotations.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس