مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش AWS: امنیت سازمانی

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش امنیت شبکه ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

درک و پیاده سازی موفقیت آمیز مفاهیم امنیتی برای استفاده از سرویس های وب آمازون (AWS) به عنوان راهکار سازمانی شما ضروری است. در این دوره، مدرس Sharif Nijim با مثال های کاربردی به متخصصان IT نشان می دهد که چگونه یک زیرساخت امنیتی در AWS ایجاد کنند. او مدل مسئولیت مشترک امنیتی را که تقسیم وظایف بین شرکت شما و AWS است، بررسی می کند و مفاهیم اصلی هویت و Access Management (IAM)، از جمله کاربران، گروه ها، نقش ها و سیاست ها را معرفی می کند. نحوه مدیریت دسترسی در Simple Storage Service (S3)، اجرای کنترل های کارآگاهی در AWS، از جمله نحوه کار با AWS Config و GuardDuty را بیاموزید. از ابزارهای محافظتی مانند AWS Shield استفاده کنید. و برای مدیریت کلیدهای دسترسی از AWS Key Management Service (KMS) استفاده کنید. همچنین، یاد بگیرید که چگونه برای حسابرسی اجتناب ناپذیر حساب (های) AWS خود آماده شوید.

نتیجه گیری

فایل های تمرین exercise_files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin AWS: Enterprise Security Author:Sharif Nijim Duration:4:41:29 Level:INTERMEDIATE

Understanding—and successfully implementing—security concepts is essential to using Amazon Web Services (AWS) as your enterprise solution. In this course, instructor Sharif Nijim couples pragmatic advice with practical examples that show IT pros how to create a secure infrastructure within AWS. Sharif explores the shared responsibility model of security, which splits duties between your company and AWS, and introduces key Identity and Access Management (IAM) concepts, including users, groups, roles, and policies. Discover how to manage access to Simple Storage Service (S3); implement detective controls within AWS, including how to work with AWS Config and GuardDuty; use protective tools such as AWS Shield; and use AWS Key Management Service (KMS) to manage access keys. Plus, learn how to prepare for the inevitable audit of your AWS account(s).

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس