مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدیریت Azure: پیکربندی و مدیریت شبکه های مجازی

دسته بندی ها: آموزش Azure ، آموزش امنیت شبکه ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش شبکه

نحوه پیکربندی و مدیریت شبکه های مجازی در Azure را یاد بگیرید. اتصال ماشین های مجازی به دیگر منابع شما را شبکه های مجازی (VNETs) انجام می دهند و پایگاهی برای اجرای اپلیکیشن های مبتنی بر ابر ایجاد می کنند. این دوره پوشش هایی عملی از تسک های ضروری برای پیاده سازی و مدیریت شبکه های مجازی با استفاده از پورتال آژور یا PowerShell، برای کنترل سریع خط فرمان را ارائه می کند. مدرس Sharon Bennett پیکربندی آدرس های IP خصوصی، رابط های شبکه، همتاسازی و Azure DNS را پوشش می دهد. بعلاوه، نحوه ایجاد گروه های امنیتی شبکه و قوانین امنیتی مؤثر را بیاموزید. این دوره آزمایشی سنگین همچنین می تواند به عنوان منبع آماده سازی برای آزمون (Microsoft Azure Administrator (AZ-103 یا آزمون (Microsoft Azure Architect Technologies (Az-300 استفاده شود.

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Azure Administration: Configure and Manage Virtual Networks Author:Sharon Bennett Duration:1:25:47 Level:INTERMEDIATE

Learn how to configure and manage virtual networks on Azure. Virtual networks (VNETs) connect your virtual machines and other resources, forming the foundation you need to run cloud-based applications. This course provides hands-on coverage of the essential tasks for implementing and managing VNETs using either the Azure portal or PowerShell, for quick, command-line control. Instructor Sharon Bennett covers configuring private IP addresses, network interfaces, peering, and Azure DNS. Plus, learn how to create network security groups and effective security rules. This demo-heavy course can also be used as a resource in preparation for the Microsoft Azure Administrator exam (AZ-103) or the Microsoft Azure Architect Technologies exam (AZ-300).

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس