مطالب پیشنهادی از سراسر وب

مدیریت Azure: مدیریت هویت ها

دسته بندی ها: آموزش Azure ، آموزش های لینکدین (LinkedIn) ، آموزش شبکه

این دوره پوشش مفاهیم کلیدی مربوط به مدیریت هویت در Azure AD را ارائه می دهد. مدرس دوره Sharon Bennett نحوه پیاده سازی Azure AD و Active Directory Connect و نحوه مدیریت کاربران، گروه ها و هویت ها را نشان می دهد. نحوه استفاده از PowerShell برای ایجاد کاربران و گروه ها و چگونگی اجرای احراز هویت چند کاره (MFA) را بررسی کنید. این دوره برای مدیران Azure که سرویس های رایانش ابری را مدیریت می کنند ایده آل است و می تواند به عنوان منبعی برای آماده سازی آزمون AZ-103 استفاده شود: Microsoft Azure Administrator .

4. پیاده سازی احراز هویت چند کاره (MFA)

نتیجه

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Azure Administration: Manage Identities Author:Sharon Bennett Duration:1:15:15 Level:INTERMEDIATE

This course provides coverage of key concepts related to managing identities in Azure AD. Instructor Sharon Bennett demonstrates how to implement Azure AD and Active Directory Connect, and how to manage users, groups, and identities. Explore how to use PowerShell to create users and groups and how to implement multifactor authentication (MFA.) This course is ideal for Azure administrators managing cloud compute services and can be used as a resource to prepare for the AZ-103: Microsoft Azure Administrator exam.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس