پیشنهاد فرادرس

آشنایی با Azure Event Grid

دسته بندی ها: آموزش Azure ، آموزش های LinkedIn

سرویس Event Grid در Azure یک سرویس هوشمند مسیریابی بر مبنای رویداد می باشد که امکان استفاده کارآمد و متحدالشکل از رویدادهای ثبت شده، به کمک انتشار مدل های اشتراکی را می دهد. سرویسEvent Grid یک جایگزین برای روش پرهزینه نمونه برداری (Polling) می باشد که اجازه می دهد سرویس های شما بطور کارآمدتر و امن تر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این دوره آموزشی نشان می دهد که چگونه تقریبا بصورت بلادرنگ به رویداد های مربوط به Azure واکنش نشان دهیم. در این دوره یک  مرور کلی از سرویسEvent Grid بدست آورده و می آموزید که چطور آنرا با سرویس های دیگر مانند: سرویس خطی، هاب های رویداد و انباره صف ها مقایسه کنید، ویژگی های امنیتی را بررسی کرده و مشاهده می کنید که چطور سرویس Event Grid در هنگامی که از نقطه پایانی پاسخی دریافت نمی کند، چگونه عمل تحویل پیام را به انجام می رساند. مدرس دوره سپس یک مورد عملی از دنیای فناوری را با استفاده از سرویس Event Grid برای واکنش به رویداد های ثبت شده انباره Azure نشان می دهد.

مباحث دوره:

 • مسیریابی رویداد به کمک سرویس Azure Event Grid
 • بررسی شبکه سرویسEvent Grid
 • سرویسEvent Grid در Azure چیست؟
 • مقایسه سرویس های پیام رسانی
 • مفاهیم مربوط به سرویسEvent Grid
 • مفاهیم و اصلاحات مهم
 • امنیت و تعیین هویت
 • تحویل و سعی مجدد
 • سرویسEvent Grid همراه با سرویس Blob Storage
 • ایجاد حساب کاربری ذخیره سازی
 • ایجاد حساب کاربری ذخیره سازی برای نگهدارنده function app
 • ایجاد یک نگهدارنده function app
 • وابستگی نگهدارنده function app با انباره
 • اضافه کردن یک نگهدارنده function app به عنوان یک مشترک
 • اضافه کردن یک سرویس Event Grid به عنوان حق مشترک
 • نمایش سرویسEvent Grid در عمل
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Azure Event Grid Publisher:Linkedin Author:Sahil Malik Duration:38m 18s Level:Beginner

Learn how to use Azure Event Grid for event-routing services.
Released: : December 7, 2018
Azure Event Grid is a fully managed, intelligent event-routing service that allows for uniform and efficient event consumption using a publish-subscribe model. An alternative to expensive polling, Event Grid allows your services to talk to each other more efficiently and securely. This course demonstrates how to react to relevant events across Azure in near real-time fashion. Get an overview of Event Grid, and learn how it compares to other routing services: Service Bus, Event Hubs, and Queue Storage. Review the security features, and see how Event Grid handles message delivery when it doesn't get a response from an endpoint. Instructor Sahil Malik then demonstrates a practical use case for the technology, using Event Grid to react to Azure Blog Storage events.
Introduction
Event routing with Azure Event Grid
What you should know
1. Event Grid Overview
What is Azure Event Grid?
Compare messaging services
2. Event Grid Concepts
Important terms and concepts
Security and authentication
Delivery and retry
3. Event Grid with Azure Blob Storage
Create a storage account
Create storage account for function app
Create a function app
Associate the function app with storage
Add an Azure function as a subscriber
Add an Event Grid subscription
Demonstrate Event Grid in action
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود Linkedin Azure Event Grid_git.ir.rar