مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آژور برای معماران: طراحی یک استراتژی محاسباتی

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

طراحی یک استراتژی محاسباتی با Microsoft Azure را یاد بگیرید و برای بخش محاسبات آزمون (Microsoft Azure Architect Design (AZ-301 آماده شوید. مدرس Scott Duffy با بررسی مبانی محاسبات Azure شروع می کند، سپس راجع به قیمت گذاری بحث می کند و بهترین شیوه ها را برای مدیریت هزینه ها در آژور به اشتراک می گذارد. او همچنین مهاجرت به سرویس های بدون سرور و میکروسرویس ها را پوشش می دهد. او نحوه استفاده از PowerShell ،Azure portal، خط فرمان (command line) و دیگر موارد را نشان می دهد.

 

4. محاسبات با کارایی بالا (HPC)

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Azure for Architects: Design a Compute Strategy Author:Scott Duffy Duration:1:52:21 Level:ADVANCED

Learn about designing a compute strategy with Microsoft Azure and prepare for the compute portion of the Exam AZ-301: Microsoft Azure Architect Design. Instructor Scott Duffy starts with an overview of Azure compute basics, then discusses pricing and shares best practices for managing costs in Azure. Scott covers migrating to serverless and microservices. He demonstrates how to use the command line, PowerShell, the Azure portal, and more.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس