تبلیغات

آموزش Azure Storage برای توسعه دهندگان - جداول

دسته بندی ها: آموزش Cloud ، آموزش شبکه ، آموزش Azure ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

جداول ذخیره سازی Azure اجازه می دهد توسعه دهندگان داده های ساخت یافته NoSQL در ابر را ذخیره کند. در این دوره درباره این سرویس بیشتر اطلاعات بدست می آورید. در این دوره با ایجاد حساب ذخیره سازی، پیکربندی امنیت مانند نحوه استفاده از امضای دسترسی مشترک و رمزگذاری داده ها در حالت استراحت آشنا می شوید. سپس، معرفی Azure Table storage و ایجاد جداول کوئری، Cosmos DB، پایگاه داده چند منظوره در مایکروسافت آژور و API سازگار با جداول ذخیره سازی Azure را فرا خواهید گرفت. 

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Azure storage tables
 • بررسی Azure Storage
 • ایجاد اولین حساب ذخیره سازی
 • ایجاد blob storage account
 • Azure Storage Explorer
 • امنیت 
 • تأیید اعتبار مشترک
 • امضای دسترسی مشترک (SAS)
 • سیاست های دسترسی مشترک
 • رمزگذاری در حالت استراحت
 • جداول ذخیره سازی Azure
 • معرفی Azure storage tables
 • اتصال و ایجاد یک جدول
 • ایجاد entities
 • کوئری جدول
 • کوئری های Schemaless 
 • ملاحظات عملکرد
 • Azure CosmoDB
 • معرفی Cosmos DB
 • استقرار Cosmos DB
 • سازگاری و قابلیت های جداول API
 • مهاجرت جداول API به Cosmos DB
 • نتیجه
 • مراحل بعدی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Azure Storage for Developers: Tables Publisher:Linkedin Author:Anton Delsink Duration:1h 43m 24s Level:Intermediate

Learn how to work with Azure Table storage, which allows developers to store structured NoSQL data in the cloud.
Released: : December 10, 2018
Azure Table storage tables allow developers to store structured NoSQL data in the cloud. In this installment of the Azure Storage for Developers series, learn how to most effectively leverage this cost-effective service. Instructor Anton Delsink explains how to create a storage account and take steps to configure security, including how to use shared access signatures and encrypt data at rest. He then introduces Azure Table storage, explaining how to create and query tables. Finally, he goes over Cosmos DB, a multi-modal database offering in Microsoft Azure that includes an API compatible with Azure Storage tables.
Introduction
Introduction to Azure storage tables
What you should know
1. Overview
Azure Storage overview
Create your first storage account
Create a blob storage account
Azure Storage Explorer
2. Security
Shared key authentication
Shared access signatures (SAS)
Stored access policies
Encryption at rest
3. Azure Storage Tables
Introduction to Azure storage tables
Connecting to and creating a table
Creating entities
Querying tables
Schemaless queries
Performance considerations
4. Azure CosmoDB
Introduction to Cosmos DB
Deploy Cosmos DB
Tables API compatibility and capabilities
Migrating tables API to Cosmos DB
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس