مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش بانکداری برای کسب و کارهای کوچک

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش حسابداری (Accounting) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

روش ساخت و توسعه یک کسب و کار کوچک با سلامت مالی را یاد بگیرید. بهترین ایده با شرایط مالی بد همیشه از یک کسب و کار با یک ایده معمولی و رویه ی مالی سالم شکست می خورد. این دوره به صاحبان کسب و کار های کوچک و کارکنان آن ها می آموزد که فراتر از بانک فکر کنند و کسب و کارشان را با سلامت مالی بسازند و توسعه دهند. سرمایه گذار و متخصص مسائل مالی Jane Barratt شیوه سازمان دهی کسب و کارتان، مدیریت نقدینگی، انتخاب شرکای مالی خوب، قرض گرفتن برای شتاب بخشیدن به توسعه، به کار گرفتن پولتان، و حفاظت کردن از کسب و کارتان را پوشش می دهد.

پایان

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Banking for Small Business Author:Jane Barratt Duration:1:07:43 Level:BEGINNER_INTERMEDIATE

Learn how to build and grow a financially healthy small business. The most brilliant idea with bad financials is beaten every time by a business with an average idea and healthy financial practices. This course teaches small business owners and their staff to think beyond the bank, and build and grow a financially healthy business. Entrepreneur and finance expert Jane Barratt covers organizing your business, managing cash flow, choosing the right financial partners, borrowing to accelerate growth, putting your money to work, and protecting your business.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس