مطالب پیشنهادی از سراسر وب

با انگیزه دادن به تیم خود مدیر بهتری شوید

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

درحالی که مدیریت توسط اهداف و چشم انداز هدایت می شود، عمل مدیریت درباره افراد است. مدیران مؤثر خود و اعضای تیمی خود را درک می کنند. این شناخت، ارتباط، انگیزه و همکاری موفق را تسهیل می کند. در این دوره، کارشناسان رهبری، توضیح می دهند چگونه بهترین انگیزه را به تیمتان بدهید. نحوه شناخت کار با انواع شخصیت های مختلف و تیم های ساختار یافته ای که تعادل در استقلال و مسئولیت دارند را کشف کنید. بیاموزید چطور چهار سبک رایج ارتباطی را تشخیص دهید، بطور انتخابی مدیریت ذره بینی کنید، انگیزه پایین را بالا ببرید، و کارمندان متوسط را به مجریان عالی ارتقاء دهید. در انتها، شما ابزاری در دست خواهید داشت که برای ارتقاء از یک مدیر به یک رهبر واقعی به آن نیاز دارید، رهبری که می تواند استعداد و عملکرد تیم شما را به پیشرفت برساند.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Be a Better Manager by Motivating Your Team Author:Big Think Duration:0:24:15 Level:INTERMEDIATE

While management is driven by goals and vision, managing is about people. Effective managers understand themselves and their team members. This understanding facilitates communication, motivation, and successful collaboration. In this course, leadership experts—like former NBA commissioner David Stern and bestselling author David Pink—explain how to best motivate your team. Discover how to identify and work with different personality types and structure teams that balance autonomy with accountability. Learn how to recognize four common communication styles, micromanage selectively, increase low motivation, and develop mediocre employees into high performers. By the end, you’ll have the tools you need to graduate from a manager to a true leader who can develop your team’s talent <i>and</i> performance.<br><br>

This course includes videos from:<br>
<b>David Stern</b>, former NBA commissioner<br>
<b>Linda A. Hill</b>, professor at Harvard Business School<br>
<b>Carson Tate</b>, author and productivity consultant (<i>Work Simply</i>)<br>
<b>Daniel H. Pink</b>, bestselling author (<i>Drive</i> and <i>A Whole New Mind</i>)<br>
<b>Lisa Bodell</b>, CEO of FutureThink<br><br>

Note: This course was produced by <a href=”https://edge.bigthink.com/users/sign_up” target=”_blank”>Big Think</a>. We are pleased to host this content in our library.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس