مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ویژگی های یک کارآموز خوب

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

ارتباط با شبکه مربیان برای پیشرفت شغلی شما بسیار مهم است. اثبات شده که مربیگری به متخصصان کمک می کند تا احساس اشتغال بیشتری داشته باشند، معنای بیشتری را از مشاغل خود به دست آورند و ارتقاء و ترفیع های بیشتری کسب کنند. اما مربیانی که بیشترین ارزش را از مربیگری دریافت می کنند، آماده هستند. آن ها می دانند چه می خواهند، با چه کسی ارتباط برقرار کنند و برای برقراری رابطه ماندگار مربیگری چه باید بکنند. در این دوره، Ellen Ensher، کارشناس مربیگری، چگونگی تحقیق و برقراری ارتباط با مربیان بالقوه را توضیح می دهد و نکاتی را برای توسعه روابط موفق ارائه می دهد. او آداب جسارت را برای به دست آوردن اعتماد به نفس لازم برای رسیدن به مربیان و مواجهه با چالش هایی که مطرح می کند، معرفی می کند. او همچنین راهنمایی هایی برای غلبه بر موانع متداول و رسیدگی به روابط متنوع مربیگری - از جمله روابط متقابل بین جنسیتی یا روابط متقابل فرهنگی ارائه می دهد.

مقدمه

1. چگونه می توان یک کارآموز موفق شد

نتیجه

فایل های تمرین Ex_Files_Being_Good_Mentee.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Being a Good Mentee Author:Ellen Ensher Duration:0:55:04 Level:BEGINNER_INTERMEDIATE

Connecting with a network of mentors is critical to your career development. Mentoring is proven to help professionals feel more engaged, derive more meaning from their careers, and get more raises and promotions. But mentees who get the most value from mentoring are prepared. They know what they want, who to contact, and what to do to build a mentoring relationship that lasts. In this course, mentoring expert Ellen Ensher explains how to research and connect with potential mentors, and provides tips for developing successful relationships. She introduces courage rituals to gain the confidence you need to reach out to mentors and meet the challenges they pose. She also provides guidance to overcome common obstacles, and handle diverse mentoring relationships—such as cross-gender or cross-cultural relationships.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس