آموزش پیشنهادی فرادرس

ایجاد روابط کسب و کار

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار (Business) ، آموزش های لینکدین (LinkedIn)

آیا به دنبال ترفیع یا شغل جدید بوده اید؟ با یادگیری نحوه شکل دهی و بکارگیری روابط با دیگران در مدار حرفه ای خود، می توانید حرفه خود را به ارتفاعات جدید سوق دهید. در این دوره، به Simon T. Bailey بپیوندید زیرا او به شما کمک می کند تا در هنر ایجاد روابط شغلی مهارت کسب کنید. سیمون با استفاده از سناریوها و تجربیات شخصی از حرفه خودش، توضیح می دهد که چگونه می توان با ایجاد تمرکز بر چهار زمینه اصلی، روابط حرفه ای معتبر برقرار کرد: الهام بخشی، تأثیرگذاری، جذب کردن و ادغام. دریابید که چگونه می توانید روابط هدفمند بسازید، خود را برای دیده شدن و موفقیت آماده کنید، مدیریت کنید، روابط خود را با مدیران اجرایی برقرار کنید و آموزش های جانبی داشته باشید تا بهتر بتوانید به سازمان خود خدمت کنید.

نتیجه گیری

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Linkedin Building Business Relationships Author:Simon T. Bailey Duration:0:57:30 Level:BEGINNER_INTERMEDIATE

Have you been eyeing a promotion or new job? By learning how to form and leverage relationships with others in your professional orbit, you can propel your career to new heights. In this course, join Simon T. Bailey as he helps you master the art of building business relationships. Using scenarios and personal experiences from his own career, Simon explains how to build authentic professional relationships by focusing on four key areas: inspiring, influencing, impacting, and integrating. Discover how you can build meaningful rapport, set yourself up for visibility and success, manage up, build relationships with executives, and cross-train within a team to better serve your organization.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس