پیشنهاد فرادرس

ساخت اپلیکیشن های بدون سرور با زامارین و Azure

دسته بندی ها: آموزش زامارین (Xamarin) ، آموزش سی شارپ | C#.NET ، آموزش های LinkedIn ، دات نت ، آموزش Azure

با Xamarin.Forms، برنامه نویسی به زبان برنامه نویسی اصلی سیستم عامل (native)، و امکان اجرای سورس‌کد بر روی چارچوب ‌های مختلف (cross-platform) بر مبنای اکوسیستم .NET امکان پذیر می باشد. در این دوره، نحوه استفاده از یک معماری بدون نیاز به سرور برای پشتیبانی از برنامه های تلفن همراه Xamarin را می آموزید. مدرس نشان می دهد که چطور اولین برنامه Xamarin.Forms خود را بنویسید و داده ها را از توابع Azure دریافت کنید. مدرس دوره را با نحوه ایجاد توابع Azure، ایجاد یک اپلیکیشن Xamarin.Forms و پیاده سازی کد هایی که از توابع Azure استفاده می کنند، پوشش می دهد.

با به پایان رساندن دوره، شما با اطمینان آمادگی این را خواهید داشت که توسعه اپلیکیشن های بدون نیاز به سرور Xamarin را آغاز کنید و یک راهکار سراسری C# را بکار ببرید.

مباحث دوره:

 • مقدمه
 • توسعه اپلیکیشن های بدون نیاز به سرور Xamarin
 • شروع کار با اپلیکیشن های بدون نیاز به سرور
 • تعریف عدم نیاز به سرور
 • چرا به معماری serverless نیاز داریم
 • توابع Azure
 • ایجاد حساب کاربری Azure
 • ساختار کلی اپلیکیشن نمونه
 • ایجاد توابع Azure
 • انتخاب یک زبان
 • رویه های Trigger و اتصال یا مقید سازی داده ها Binding
 • ایجاد یک تابع Azure در Visual Studio
 • پیاده سازی تابع Azure
 • ایجاد یک اپلیکیشن جدید Xamarin.Forms
 • ایجاد یک واسط کاربر
 • انتخاب یک تصویر
 • اتصال به توابع Azure
 • مورد کاربرد توابع Azure در اپلیکیشن
 • معماری توابع Azure
 • زمان انتخاب و نوع سرویس Azure
 • نظارت بر توابع Azure در تولید
 • توسعه اپلیکیشن توابع Azure
 • نتیجه گیری
 • گام بعدی
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Building Serverless Xamarin Apps with Azure Publisher:Linkedin Author:Gerald Versluis Duration:1h 22m 24s Level:Intermediate

Leverage a serverless architecture to support your Xamarin mobile apps. Discover how to write a Xamarin.Forms app and retrieve data from Azure Functions.
Released: : December 12, 2018
With Xamarin.Forms, it's easier than ever to write native, cross-platform apps based on the .NET ecosystem. In this course, learn how to leverage a serverless architecture to support your Xamarin mobile apps. Instructor Gerald Versluis demonstrates how to write your first Xamarin.Forms app and retrieve data from Azure Functions. He begins by defining what serverless means and why it's advantageous for developers, and then details how to set up your Azure account. He then covers how to create Azure functions, build a Xamarin.Forms app, and implement code that will consume Azure functions. Upon wrapping up this course, you'll be prepared to confidently start developing your own serverless Xamarin apps, leveraging a full end-to-end C# solution.
Introduction
Develop cross-platform serverless apps
What you should know
1. Getting Started with Serverless
Defining serverless
Why serverless
Azure Functions
Set up your Azure account
Outline the sample app
2. Creating Azure Functions
Create your first Azure Functions app
Inspect the Azure Functions app
Choose a language
Bindings and triggers
Triggers
Bindings
Create an Azure function in Visual Studio
Implement the Azure function
3. Creating a Xamarin.Forms App
Introduction to Xamarin
Create a new Xamarin.Forms app
Create the UI
Pick an image
Connect with the Azure function
Use-cases for Azure Functions in apps
4. Azure Functions Architecture
When to choose what Azure service?
Secure Azure Functions apps
Test the Azure function
Monitor Azure Functions in production
Azure Functions app deployment
Conclusion
Next steps

پیشنهاد فرادرس